Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 14 april 2011

Campagne voor respectvol gedrag in openbaar vervoer gelanceerd

 http://www.transport-online.nl/site/nieuws-personenvervoer/index.php?news=972

Maandag 11 april is de campagne 'Normaal doen is zo gek nog niet' van start gegaan. De campagne is een initiatief van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer, een samenwerkingsverband van onder andere vervoerbedrijven, vakbonden, gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De campagne vraagt aandacht voor de ongeschreven regels in de publieke ruimte.


Een Haagse tram met de tekst 'Al 7 op de 10 reizigers groet de conducteur als ze instappen'. Onderdeel van de campagne 'Normaal doen is zo gek nog niet.

De campagne bestaat uit verschillende posters waarop mensen gepresenteerd worden die zich op een respectvolle manier in openbare ruimten gedragen. Daarbij gaat om concreet gedrag, zoals opstaan voor iemand in de bus of de chauffeur vriendelijk groeten. Met de posters in het straatbeeld en op trams en bussen in de vier grote steden wil de taskforce voorbijgangers de komende weken attenderen op het belang van 'normaal' gedrag in het openbaar. Normaal doen draagt bij aan meer respect in de Nederlandse samenleving. De posters zijn gebaseerd op echte interviews met reizigers. De boodschap is dat de meeste mensen zich al goed gedragen en dat dit voor anderen een stimulans moet zijn om dit ook te doen.De campagne is in 2010 als pilot gestart. In april 2011 hebben verschillende ov-maatschappijen in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken de campagne overgenomen. Op de campagnesite Normaaldoeniszogeknogniet.nl vind je meer informatie.

De Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer bestaat uit vervoerbedrijven, de NS, vakbonden, de politie, het Openbaar Ministerie, gemeente, provincie en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu. De campagne 'Normaal doen is zo gek nog niet' is één van de 16 maatregelen die door de Taskforce zijn uitgewerkt om de sociale veiligheid in het OV verbeteren. Hierbij is vooral gekeken naar maatregelen voor het verminderen van agressie en geweld tegen buschauffeurs, conducteurs en toezichthouders.

Geen opmerkingen: