Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 14 april 2011

Contaminatie, wat is dat ook al weer?

 http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=8228

DAMWOUDE - Contaminatie: wat is dat? En is dat van toepassing op uw (transport)werkzaamheden? Het woordenboek Van Dale geeft als vierde betekenis bij contaminatie het volgende: overdracht van een (bacteriële) besmetting, bv. van persoon op persoon of van het ene product op het andere.


U kunt als transportondernemer hiermee te maken krijgen als u bijvoorbeeld los gestorte zaken of vloeistoffen vervoert in bulk, maar ook in deellading. Het komt er op neer als contaminatie wordt geconstateerd dat een vervoerde lading is besmet of vervuild door (resten van) achtergebleven lading van een transport (of meerdere transporten) daarvoor. Dit is ladingschade en u bent als vervoeder hiervoor aansprakelijk, immers u levert de lading niet af in de kwaliteit waarin u de lading heeft aangenomen.

Onze risicospecialist transport & logistiek, William Baekers heeft hier weer een handig artikel over geschreven dat u hier volledig kunt lezen.

©Transport OnlineDoor: William Baekers, risicospecialist transport & logistiek

Contaminatie: wat is dat? En is dat van toepassing op mijn
(transport)werkzaamheden?

 
Het woordenboek Van Dale geeft als vierde betekenis bij contaminatie het volgende:overdracht van een (bacteriële) besmetting, bv. van persoon op persoon of van het ene product op het andere. 

U kunt als transportondernemer hiermee te maken krijgen als u bijvoorbeeld los gestorte zaken of vloeistoffen vervoert in bulk, maar ook in deellading. Het komt er op neer als contaminatie wordt geconstateerd dat een vervoerde lading is besmet of vervuild door (resten van) achtergebleven lading van een transport (of meerdere transporten) daarvoor. Dit is ladingschade en u bent als vervoeder hiervoor aansprakelijk, immers u levert de lading niet af in de kwaliteit waarin u de lading heeft aangenomen.
Om contaminatie te voorkomen dient u ervoor zorg te dragen dat uw (bulk)oplegger of tanktrailer schoon is. O.a. voor tanktrailers zijn er gespecialiseerde reinigingsbedrijven die u ook voorzien van een erkend reinigingscertificaat. Let op: contaminatie kan optreden als gevolg van geuroverdracht, denk hierbij bijvoorbeeld aan fruit.
Loopt u het risico dat er contaminatie kan optreden bij uw werkzaamheden kijkt u dan in ieder geval even uw verzekeringspolis voor ladingaansprakelijkheid even na, immers bij de meeste verzekeraars is de dekking voor contaminatie standaard uitgesloten. Dit kan u veel ellende besparen. Bij twijfel: bel uw verzekeringsadviseur. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Contaminatieschade zit in een klein hoekje!

 Ik herinner me nog dat vele jaren geleden in Limburg een groot asfalteringsproject op de A2 is uitgevoerd. Rijkswaterstaat had hiervoor extra capaciteit aan vrachtwagens nodig. Omdat deze werkzaamheden 's-nachts plaatsvonden kwam dit voor een aantal (zand & grind) transporteurs goed uit om hier aan deel te nemen. Na deze werkzaamheden heeft Rijkswaterstaat proeven gedaan met het asfalt en toen is gebleken dat een gedeelte van het asfalt teveel zand bevatte. De betreffende vervoerder werd getraceerd en met succes aansprakelijk gesteld. Omdat veel vervoerders die laagwaardige goederen, zoals zand & grind, vervoeren niet beschikken over een ladingaansprakelijkheidsverzekering (AVC-CMR) kwam deze schade voor eigen rekening van de vervoerder.
Dus ook als u laagwaardige goederen vervoert kan het zinvol zijn dat u een soortgelijke verzekering heeft, mede omdat op deze polissen veelal ook opruiming- en vernietigingskosten zijn verzekerd. Voor het juiste advies neemt u contact op met uw verzekeringsadviseur.
U kunt uiteraard ook contact met de auteur opnemen: william@baekers.nl

Geen opmerkingen: