Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 14 april 2011

Milieukosten, geluidshinder en luchtvervuiling doorberekenen in tol

 http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=8218

BRUSSEL - Heffingen voor vrachtwagens in de Europese Unie dekken vandaag alleen de infrastructuurkosten, zoals in de Eurovignetrichtlijn oorspronkelijk was vastgelegd. In de toekomst mogen ook milieukosten worden aangerekend, zoals geluidshinder en luchtvervuiling. De vervoerscommissie heeft dinsdag nieuwe regels aangenomen(26 stemmen vóór, 1 tegen en 11 onthoudingen), die een evenwicht nastreven tussen de economische belangen van de landen in de periferie en de noodzaak van een duurzaam transportsysteem.


 Het compromis dat rapporteur Saïd El Khadraoui(S&D, BE) heeft uitgewerkt, kreeg de steun van alle leiders van de fracties in de vervoerscommissie. Toch woog in de debatten die aan de stemming van 12 april voorafgingen, de verdeeldheid tussen de verschillende lidstaten zwaar door. "Dit is het minimum van het minimum om ervoor te zorgen dat het principe van 'de vervuiler betaalt' in het wegvervoer wordt ingevoerd", waarschuwde El Khadraoui. 

Meer flexibiliteit
Het voorstel dat de vervoerscommissie in tweede lezing heeft aangenomen, houdt in ruime mate rekening met de eisen van de lidstaten. Zo bevat het de mogelijkheid van vrijstellingen voor vrachtwagens tussen 3,5 ton en 12 ton op voorwaarde dat de lidstaat die keuze kan rechtvaardigen. Ook zijn er prikkels voor vlootvernieuwing, met tijdelijke vrijstellingen voor zware voertuigen met de schoonste motoren (Euro 5, 6).

Heffingen kunnen ook variëren afhankelijk van het tijdstip waarop de vrachtwagen langsrijdt, maar moeten wel opbrengstneutraal blijven. Die maatregel moet vrachtwagens aanmoedigen om bepaalde trajecten tijdens de piekuren (maximaal 8 uur per dag) te vermijden, zonder de tolbeheerder meer inkomsten op te leveren.

Tolheffingen gebruiken om vervoer te optimaliseren
In ruil wil de vervoerscommissie dat de nationale ministers van financiën aangeven wat voor opbrengsten ze uit de tolheffingen halen en waar ze die aan besteden. Het geld moet volgens de Europarlementsleden namelijk opnieuw in de transportinfrastructuur worden geïnvesteerd. Ten minste 15% van de opbrengsten moet naar de financiering van TEN-T projecten ter verbetering van de duurzaamheid van het vervoer gaan.

De invoering van op afstand gebaseerde heffingssystemen blijft vrijwillig. De Commissie krijgt echter vier jaar de tijd om de doeltreffendheid van die maatregel te beoordelen. 

Met de uitslag van de stemming in de vervoerscommissie heeft El Khadraoui nu een mandaat om met de Raad te onderhandelen. De nieuwe regels zouden tijdens de plenaire zitting van juni in stemming worden gebracht.

Lees ook:
» ChristenUnie: Meer kansen voor groen wegvervoer

Geen opmerkingen: