Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

vrijdag 11 maart 2011

TLN: Hoge dieselprijs rampzalig voor verder herstel transportsector [UPDATE]

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=8078

ZOETERMEER - [update 10:10 uur] De hoge dieselprijs zet verder economisch herstel van de transportsector zwaar onder druk. Deze conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN) naar aanleiding van een onderzoek onder haar leden over de gevolgen van de hoge dieselprijzen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de transportondernemers last heeft van de hoge dieselprijzen en zich zorgen maakt over het bedrijfsresultaat. Dit ondanks dat 70% van alle respondenten aangeeft gebruik te maken van brandstofclausules om de risico's van tussentijdse prijsstijgingen af te dekken.
 

Oorzaak voor de gestegen kosten ligt in het feit dat de meeste transportondernemers weliswaar gebruikmaken van deze clausules, maar opdrachtgevers hier in de praktijk vaak van afwijken. TLN roept alle partijen op om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen en in te zetten op een duurzame relatie.

Brandstofclausules
In de afgelopen 10 jaar is de transportsector regelmatig geconfronteerd met een sterke stijging van de dieselprijs. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer ondernemers gebruik zijn gaan maken van brandstofclausules om de negatieve effecten van prijsstijgingen tegen te gaan. Maakte in 2008[i] ongeveer 50% van alle transportondernemers gebruik van brandstofclausules, inmiddels is dit percentage anno 2011 gestegen naar meer dan 70%. TLN is verheugd dat de transportsector hierdoor beter bestand is tegen de hoge dieselprijzen, maar signaleert tegelijkertijd ook een zorgelijke ontwikkeling. Opdrachtgevers
Uit het onderzoek blijkt namelijk dat meer dan de helft van de vervoerders die gebruik maakt van brandstofclausules, moeite heeft om deze toe te passen omdat opdrachtgevers (zowel private als publieke) gemaakte afspraken niet altijd na komen.

"Een zorgelijke ontwikkeling. Zeker in deze tijden waarin de winstmarges voor de sector nog steeds laag zijn en veel ondernemers nog steeds herstellen van de economisch crisis", aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers. Sakkers roept alle betrokken partijen dan ook op gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen en in te zetten op een duurzame relatie, waarin plaats is voor een reële kostencalculatie en beloning.

Alternatieve brandstoffen
Investeren in de ontwikkeling van nieuwe rendabele vormen van energie die fossiele brandstoffen in de toekomst kunnen vervangen, worden met de sterk stijgende olieprijzen economisch steeds belangrijker. Door de verwachte hogere aardgasopbrengsten dit jaar, zal het Kabinet een financiële meevaller hebben. TLN pleit er daarom voor dat de extra opbrengsten worden ingezet om de afhankelijkheid van olie ter verminderen.

Verladersorganisatie EVO hecht aan een goede en duurzame relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van vervoer en wijst daarom haar leden op de mogelijkheid van een brandstofclausule. Verladers en vervoerders kunnen zo contractueel vastleggen dat bij (aanhoudende) lage of hoge brandstofprijzen de vervoersprijs daalt of stijgt. In niet alle situaties is een brandstofclausule de oplossing, merkt de verladersorganisatie op. Het is goed om te zien dat 70% van de vervoerders brandstofclausules kent.

De afgelopen 10 jaar waren er vele pieken en dalen in de brandstofprijsontwikkeling. Daarmee is ook de aandacht voor de mogelijkheid van brandstofclausules toegenomen. De afspraken hierover moeten dan wel vooraf helder zijn en op schrift gesteld, zodat beide partijen weten bij onder welke omstandigheden en op welk moment er sprake is van korting / prijsverhoging. Ook zal inzichtelijk moeten zijn welk onderdeel van de prijs bepaald wordt door brandstofkosten. EVO en TLN hebben beide de taak hun leden daarover voor te lichten en te adviseren en doen dat ook.

Kern is risicoverdeling
De ontwikkeling van de brandstofprijs is een belangrijke risicofactor in de transportwereld, zo meent EVO. Aan de vraag of een brandstofclausule geaccepteerd moet worden gaat de vraag vooraf welke partij welke risico’s draagt. Bij het opstellen van een overeenkomst is het van groot belang om dergelijke risico’s af te wegen. Een uitkomst kan zijn een brandstofclausule, maar dat hoeft niet. Want niet elke opdrachtgever is in staat variaties in de brandstofprijzen weer aan zijn klanten door te berekenen.

Hieronder kunt u het volledige onderzoek downloaden als pdf

Bijlage:


» Resultaten_onderzoek_stijgende_dieselprijs.pdf (Downloads: 127 - Grootte: 195.24 KB)

Geen opmerkingen: