Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zaterdag 8 januari 2011

Binnenland » Blog Archief » Zoektocht naar meetgegevens Moerdijk

Binnenland » Blog Archief » Zoektocht naar meetgegevens Moerdijk
De brand woensdag in Moerdijk (beeld: NOS)


Meteen na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk verzekerden de instanties ons dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Zolieten de burgemeesters van de regio Moerdijk weten dat er geen schadelijke concentraties giftige stoffen gemeten zijn.
In het Achtuurjournaal klonk het woensdag nog minder geruststellend: “In de rook van je barbecue vind je al alles wat God verboden heeft, en dat vind je zeker ook in deze rookwolk.”
Gerustgesteld, dat ben u nog steeds niet. Zo worden er in de sociale media massaal vraag- en uitroeptekens gezet bij de overheidscommunicatie:
De NOS probeert sinds de brand antwoorden te krijgen door de meetgegevens van grondstalen, bluswater en dergelijke op te vragen bij de bevoegde instanties. Die zoektocht verloopt moeizaam. Hoe moeizaam, kunt u vanaf nu hier volgen.
Heeft u zelf vragen of antwoorden over de gevolgen van de brand, laat ze dan ook hier achter.

 
Vrijdag 7 januari 2011
08.00u: Op Radio 1 verklaart Jack Jonk van het waterschap Brabantse Delta dat de stalen van het bluswater geanalyseerd worden en dat er al ‘behoorlijke concentraties’ werden aangetroffen, maar van welke stoffen is nog onduidelijk. Het bluswater wordt geïsoleerd zodat het niet verder in het milieu terechtkomt. Luister hier naar het gesprek.
10.10u: Waterschap Brabantse Delta hoopt tegen de middag met een nieuw persbericht te komen met daarin de eerste testresultaten.
10.20u: RIVM: in bespreking, ze bellen zo terug
10.25u: Reactie kijker: Met verbazing volg ik de commentaren rond de brand op het bedrijven terrein bij Moerdijk. Zonder in te gaan op mogelijke ontsnapping van gevaarlijke stoffen, wil ik vermelden dat de brandweer controleert op de MAC-waarden voor gevaarlijke stoffen. MAC = maximaal aanvaardbare concentratie. Deze wordt meestal uitgedrukt in PPM (parts per million). Van elke stof wordt hiervoor een getal genoemd. Zolang de vervuiling zodanig verdund wordt dat de MAC-waarde niet bereikt wordt, zou je kunnen stellen dat er geen directe dreiging is voor de volksgezondheid. Misschien dat u bovenstaande in uw vraagstelling aan deskundigen kunt verwerken.
10.50u: De NOS wil inzage in de testresultaten van alle metingen en stelt die vraag expliciet aan de gemeente Moerdijk. Die benadrukt dat de concentraties die aangetroffen zijn, niet schadelijk zijn, maar geleidt alle vragen door naar andere instanties.
11.05: Waterschappen laten weten dat de riolering op hoekpunt oostelijke randweg en zuidelijke randweg  leeg en schoon is gemaakt.
11.10u: Journaliste Anne Marie Hoekstra twittert: Voorlichter Leo den Otter v. Veiligheidsregio Z-Hzuid meldt: omstreeks één uur zijn onderzoeksresultaten roetdeeltjes brand #Moerdijk bekend
11.35u: Veiligheidsregio meldt dat er op drie niveau’s is gemeten: luchtkwaliteit (brandweer, milieudienst, RIVM), bodemkwaliteit/roetdeeltjes (RIVM) en waterkwaliteit (waterschappen).
Om inzicht te krijgen in de testresultaten lucht- en bodemkwaliteit moet de NOS een wob-verzoek doen. Dit wordt dan ook onmiddellijk ingediend.
12.40u: Er zijn op het schadenummer van de gemeente Moerdijk een honderdtal telefoontjes binnengekomen. Vooral veel meldingen van bedrijven die schade hebben (gesloten moesten blijven of schade hadden aan gewassen). 
13.18u: Crisis.nl meldt ‘Geen bijzonderheden gevonden bij laatste metingen’
Milieu ongevallen dienst doet bij 7 akkerbouwers onderzoek - ... on Twitpic
14.00u: Verslaggever Jeroen Wollaars is op pad met medewerkers van de Milieu Ongevallen Dienst en twittert: Milieu ongevallen dienst doet bij zeven akkerbouwers onderzoek. Spruiten worden vermalen en in Bilthoven onderzocht.
14.15u: GGD Zuid-Holland Zuid zegt dat er weinig klachten binnenliepen: gisterochtend 4, vanochtend 2. Veelal klachten van irritatie, maar ook gewoon vragen.
14.50u: Gemeente Moerdijk kan nog niet vertellen wie ons meetresultaten uit de omgeving kan geven.
15.30u: Omdat ook onduidelijk is of we de testresultaten krijgen, wordt een wob-verzoek ingediend.
16.30u: Het telefoonnummer van de gemeente Moerdijk dat omwonenden met vragen kunnen bellen (0800 1351), wordt steeds minder gebeld. Op de dag van de brand waren er nog ruim 2200 bellers, een dag later nog maar 875 en vandaag slechts 105. De meest gestelde vragen gaan over branderige ogen en huid (advies: spoelen met water) en gewassen uit de moestuin.
17.00u: We hebben de  eerste gegevens van de chemische bestanddelen van het bluswater, afkomstig van het waterschap Brabantse Delta.
21:45u: Burgemeester Denie van Moerdijk zegt kennis te hebben genomen van de resultaten van het onderzoek naar het bluswater, maar “wil niet vooruit lopen op de conclusies” van zijn eigen deskundigen. Hij laat weten morgen tijdens een bijeenkomst met omwonenden uitgebreid in te gaan op de actuele stand van zaken rond milieu en volksgezondheid.
Voor reacties in deze blogspot gegeven > ga naar bovenstaande linkZoektocht naar meetgegevens Moerdijk

Geen opmerkingen: