Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zondag 26 februari 2012

EEN DIER IS GÉÉN DING!! - Home en Handtekeningformulier

EEN DIER IS GÉÉN DING!! - Home en Handtekeningformulier
Bijschrift toevoegen

EEN DIER IS GÉÉN DING!! - Dierenmishandeling moet bestraft. Actie door Jamie Jane Bosman

Omdat u mijn site bezoekt, ga ik ervan uit dat u zich het lot van dieren aantrekt, net als ik.
 
 
In Nederland zijn de mensen over het algemeen meer begaan met het lot van dieren dan in andere landen, maar ook in ons eigen land is er nog heel veel mis.
 
Ik vind het vreselijk dat dierenmishandeling vaak niet of te weinig wordt aangepakt en niet, of te weinig/te laag, bestraft wordt.
Nadat ik mij hier intensiever in ben gaan verdiepen, bleek mij dat dit vooral komt doordat in onze wetgeving nog steeds een dier als een ding wordt beschouwd. Dit kan zo niet langer!
 
EEN DIER IS EEN LEVEND WEZEN MET GEVOEL!
 
 
Een dier is nog altijd een niet-beschermd wezen, ondanks alle wet- en regelgeving in Nederland. Bij mijn zoektocht naar alle informatie hieromtrent kwam ik ook uit bij een verhaal over Eugénie de Bordes. Zij is juriste en werkzaam bij het juridisch adviesbureau dierzaken. Zij is op 14 december 2010 gepromoveerd op haar proefschrift 'Dieren in het Geding' en zij stelt in haar proefschrift duidelijk de onwil en het onvermogen van de wetgever om een dier meer bescherming te bieden.
 
Ik vind dat er een einde moet komen aan de enorm slechte bescherming van dieren, zeker op juridisch gebied. Jaren geleden werd dieren-mishandeling uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en ondergebracht in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Die wijziging is absoluut in het nadeel geweest van de dieren en ook de nieuwe Wet Dieren die in mei 2011 is aangenomen en op 1 januari 2013 van kracht wordt, biedt niet veel uitkomst. Zowel in het Burgerlijk Wetboek als in het Wetboek van Strafrecht wordt dierenmishandeling gelijkgesteld aan 'vernieling van goederen'. Door deze manco's in de wetgeving, kan dierenmishandeling nog steeds niet optimaal bestraft worden. Ik zet mij dan ook in voor een voorstel wetswijziging om dieren niet langer als dingen te laten beschouwen in het BW en WvS en dierenmishande-ling gelijk te schakelen aan mishandeling van mensen, met dien verstande dat dierenmishandeling als een misdaad wordt beschouwd en niet langer als 'beschadiging'. Hierdoor kan dierenmishandeling beter worden aangepakt en (beter) bestraft!
 
Tevens is uit wetenschappelijk onderzoek vast komen te staan dat in gezinnen waarin dierenmishandeling wordt geconstateerd, ook vaak sprake is van huiselijk geweld. Agenten die er nu tegenop zien om opgeleid te worden tot 'animal cop' omdat zij zich liever richten op mensen, gaan wellicht meer inzien hoe belangrijk het is om 'animal cop' te zijn, wanneer dierenmishandelaars conform de wet beter bestraft kunnen worden (nu komen zij er vaak met een waarschuwing of boete vanaf) en het voor animal cops een stimulans gaat worden om de combinatie van dierenmishandeling/huiselijk geweld in de gaten te houden, eventueel in samenspraak met Jeugdzorg.
 
Daarom neem ik het burgerinitiatief om te proberen tot een voorstel wetswijziging te komen zodat een dier als een levend wezen beschouwd gaat worden!
 
 
Ik heb hier 40.000 handtekeningen voor nodig.
Wanneer ik de 40.000 handtekeningen heb behaald, worden deze voorgelegd aan de Beoordelingscommissie. Die commissie bepaalt vervolgens of mijn voorstel wordt voorgelegd aan de Kamer.
De beoordelingscommissie kan steekproefsgewijze controleren of de door mij aangeleverde handtekeningen correct zijn. Dit betekent dat handtekeningen voorzien moeten zijn van adresgegevens en geboorte-data. Uw adresgegevens zijn dus nodig omdat er anders zomaar namen verzonnen zouden kunnen worden. Namen zonder NAW-gegevens worden door de beoordelingscommissie niet erkend! Het vergt nogal wat van u wanneer u een handtekening wilt zetten maar ik hoop dat dit u niet zal weerhouden om voor mijn actie te tekenen! Uiteraard vallen uw gegevens onder de privacy-wetgeving.
 
DIEREN KUNNEN NIET VOOR ZICHZELF
OPKOMEN!
 
Wilt u uw handtekening plaatsen?  Vult u dan alstublieft onderstaand formulier in (of het tweede formulier op de pagina 'Contact'). Namens de dieren alvast bedankt!
 
Vult u alstublieft alles in? Anders wordt het formulier door de beoordelingscommissie (zie hierboven) niet als uw handtekening erkend en dat zou zonde zijn! Dus graag al uw gegevens en zowel uw adres als uw woonplaats!
 
Privacyverklaring: Uw gegevens zijn bestemd voor deze handteke-ningenactie en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt enniet aan derden worden verstrekt.
HANDTEKENINGFORMULIER 
Dit formulier dient als mijn handtekening te worden beschouwd. Achternaam en voorletters:
Adres
Woonplaats
Ik verklaar dat ik ouder ben dan 18 jaar. Mijn geboortedatum:
Ik plaats mijn handtekening voor de actie voorstel wetswijziging 'een dier is geen ding'. Ik weet dat de beoordelingscommissie mij bij een steekproef zou kunnen benaderen ter controle van mijn gegevens en ik zal in dat geval daaraan meewerken.
 Akkoord 
Namens de dieren alvast heel hartelijk bedankt!!
 
 
Voor meer informatie, zie 'over ons'.
Op hyves zijn we ook te vinden: www.eendierisgeending.hyves.nl.
 
HOU DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR HET VERLOOP VAN DE ACTIE... Kijk onder 'Nieuws'.
 
En vraagt u alstublieft zoveel mogelijk mensen om óók te tekenen!


Over mij/ons
 
Mijn naam is Jamie Jane Bosman.
Ik ben geboren te Almere in 1993.
Als klein kind voelde ik al een grote liefde voor dieren.
Sinds de basisschool wist ik zeker dat ik qua vervolgopleiding 'iets met dieren' wilde gaan doen en daarom heb ik gekozen voor het Groenhorstcollege, richting dierverzorging.
 
Nadat ik mijn diploma had behaald, ben ik gestart met de MBO-opleiding Management-Dierverzorging aan het Groenhorstcollege. Ik ga ervan uit deze opleiding in 2013 te kunnen afronden.
 
Het lot van dieren trek ik mij erg aan.
Mijn gezinsleden (mijn iets jongere zusje en mijn moeder) voelen dit net zo en wij hebben dan ook huisdieren waarvan wij een aantal voor een zekere akelige ondergang hebben behoed.
 
Vaak zeggen mensen: "het is een druppel op een gloeiende plaat", maar laat ons dan maar die druppel zijn!
 
Ik ga proberen mensen te bewegen om ook 'een druppel' te willen zijn.
En wel voor het volgende:
In de huidige Nederlandse wetgeving is een dier nog steeds een ding. Hierdoor wordt dierenmishandeling niet/nauwelijks aangepakt en bestraft.
Een dier is géén ding maar een levend wezen; een wezen met gevoel!
Wij kunnen ons onmogelijk de enorme angst en vreselijke pijn indenken wat een dier ervaart bij mishandeling, maar het moet verschrikkelijk zijn. Mishandeling MOET bestraft kunnen worden. Elk dier heeft recht op een fijn leven!
 
 
Daarom neem ik het initiatief om handtekeningen in te zamelen voor een voorstel wetswijziging opdat een dier niet langer als een ding wordt beschouwd maar als levend wezen zodat er bij geconstateerde dierenmishandeling bestraft kan worden zoals bij mishandeling van mensen.
 
Ik heb daarvoor minimaal 40.000 handtekeningen nodig! Deze handtekeningen ga ik aanbieden aan de beoordelingscommissie, die gaat bepalen of het wordt voorgelegd aan de Kamer.
De beoordelingscommissie gaat steekproefsgewijs de handtekeningen controleren, wat betekent dat de handtekeningen vergezeld dienen te gaan van geboortedata en adresgegevens. Handtekeningplaatsers kunnen dan ook benaderd worden door de commissie ter controle en moeten daarom minimaal 18 jaar zijn.
 
Dit vergt natuurlijk wel iets van degene die mijn actie ondersteunt en een handtekening plaatst, maar ik ga ervan uit dat de handtekeningplaatser dit uit liefde voor dieren er graag voor over heeft!
 
 
 
 
Doe alstublieft mee!
 
 
 
 
 
Organisaties/Partijen/Personen/Bedrijven die achter mijn actie staan, zijn o.a. (in alfabetische volgorde):
 • Adelante honden (zet zich in voor asiels in buitenland en specifiek in Spanje), zie
 
 • ALAS Rescue Team (geeft Spaanse honden die vaak uit een 'perrera' komen een liefdevol thuis in Nederland), zie
 
 
 
 
 • Apam (zet zich in voor de honden en katten in Roemenie), ziewww.apamnl.weebly.com
 • Diervriendelijk grancafe De Bonte Kraai te Katwijk aan Zee, zie
 
 
 • BUZhonden (BUitenlandse Zwerfhonden), zie
 
 • Costablancadieren, zie
 
 
 
 
 
 • Dierenstichting Hope, zie
 
 
 
 
 • EDEV (een dier een vriend), zie
 
 
 
 • FWF Feline Welfare Foundation, zie
 
 • Groen Links
 • Hart voor Dieren, zie
 
 
 
 • International Fund for Animal Welfare, zie
 
 
 
 • Jewelry Heart, zie
 
 
 
 
 • Joost Eerdmans, wethouder Capelle a/d IJssel, oprichter start proef Dierenpolitie te Capelle
 • Ovidefarm, zie
 
 
 
 
 • Partij voor de Dieren
 • Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren
 • Stichting Dierenlot, zie
 
 
 
 • Stichting OASE in Arcen (opvang exotische dieren), zie
 
 
 
 • Stichting Stem voor Dieren, zie
 
 
 
 • World Society for the Protection of Animals, zie
 
 
 
 
 
en Organisaties/Partijen/Personen/Bedrijven die mijn actie ondersteunen, zijn o.a.:
 • Animal Rescue Sofia, zie
en voor Bulgarije www.arsofia.org
 
 • B the One (het eerste maatblad van Nederland), zie
 
 
 • Groenhorstcollege Almere, zie
 
 
 • V.o.f. Marcel Smeets Tegels & Mozaiek A la carte Maastricht, zie
 
 
 • Stichting Dierennood, zie
 
 
 
Wilt u uw handtekening plaatsen voor mijn actie? Kijk dan onder 'Home' of onder 'Contact' voor het handtekeningformulier.
 
 

Geen opmerkingen: