150.000 euro, dat is het bedrag waarmee de werking van Intro vzw staat of valt, zegt directeur Bart Parmentier.

'Tot eind dit jaar krijgen we die middelen van de Nationale Loterij, in het kader van het project Festivals Voor Iedereen. Twee jaar geleden liet de bevoegde minister, Didier Reynders, al weten dat hij dat geld niet meer zou toekennen. Hij vond de toegankelijkheid van festivals voor mensen met een handicap een taak voor de gemeenschappen. Wij hebben daarom aangeklopt bij Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Maar zij wil ons niet steunen. Dat is een bittere pil.'

'Nu al hebben we ons team van zes mensen moeten afbouwen naar vier. Erger is dat honderden mensen met een handicap het volgende festivalseizoen in de kou dreigen te staan. Grote festivals zullen blijven investeren in verhoogde podia voor rolstoelgebruikers. Maar Herman Schueremans, bijvoorbeeld, heeft al laten weten niet zonder onze ondersteuning en begeleiding te kunnen. De toegankelijkheid van kleinere evenementen dreigt al helemaal een ramp te worden.'

Blindentribune

'Mensen met een handicap vragen een heel eigen aanpak. Lennert (zie inzet) is geen alleenstaand verhaal. Op Rock Werchter begeleiden we elke dag ongeveer 200 mensen, met kleine en grote beperkingen. Soms gaat het heel ver. Zo kwam er eens een buitenlander vier dagen naar het festival. Hij had een zeldzame ziekte, waardoor het voor hem van levensbelang was dat zijn medicatie koel bewaard werd. Probeer dat maar eens als bezoeker op een festival! Wij hebben dat geregeld.'

'Voor jongeren met een verstandelijke handicap is het dan weer een hele opluchting als ze weten dat onze vrijwilligers in de buurt zijn. Dan voelen ze zich zekerder. De meesten kennen ons persoonlijk. Ze weten dat ze met problemen bij ons terecht kunnen. Ook dat is toegankelijkheid.'

'Zonder subsidies zie ik de festivals dit niet zelf organiseren. Dat begrijp ik zelfs. Toegankelijkheid is niet alleen de weide verharden, zodat je er met een rolstoel over kan. Het gaat om intensieve begeleiding. We hebben al veel ongeruste vragen gekregen, zowel van festivalbezoekers als van organisatoren, zoals Graspop. Het doet pijn om te zeggen dat we ze niet meer kunnen helpen. Dit zal zware gevolgen hebben.'

En dat geldt niet alleen voor de 160 festivals die Intro nu bijstaat, zegt Parmentier. 'Ook andere evenementen zullen hieronder lijden. Zo zullen we bijvoorbeeld de “voelstoel, minder kunnen inzetten. Dankzij die stoel kunnen doven en slechthorenden een unieke ervaring in de cinema beleven. We hebben ook veel geïnvesteerd in blindentribunes, op voetbalwedstrijden en bij toneelvoorstellingen, waarbij commentatoren beschrijven wat er gebeurt. Ook dat staat nu op de helling.'

De Vlaamse minister Joke Schauvliege (CD&V) reageert geprikkeld. 'Intro krijgt 50.000 euro via het participatiedecreet. Eind 2012 wordt dat geëvalueerd. Dan kunnen we misschien bijsturen. Ondertussen vind ik het nogal straf dat de vzw mij met de vinger wijst voor de beslissing van de federale overheid om een projectsubsidie te schrappen. Men kan niet van mij verwachten dat ik dat zomaar compenseer. Ten eerste heb ik het geld niet. Ten tweede gaan de evenementen die Intro begeleidt, veel ruimer dan cultuur alleen. Dit is ook een verhaal van gelijke kansen. Tot slot wil ik benadrukken dat elk evenement volgens de wet toegankelijk moet zijn voor mensen met een handicap, of het daarvoor nu ondersteuning krijgt of niet.'

www.intro-events.be