Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

dinsdag 17 mei 2011

Help Sarah in haar gevecht tegen die vreselijke pijn

Help Sarah in haar gevecht tegen die vreselijke pijn
Help Sarah in haar gevecht tegen die vreselijke pijn


Hallo,

Ik heb jullie hulp heel hard nodig !!!

Mijn dochter Sarah, net 14 jaar geworden, lijdt al sinds haar 9 jaar aan de neurologische ziekte Complex Regionaal Pijn Syndroom. Dit is een complexe aandoening waar nog geen medicijn voor bestaat. Men kan enkel de symptomen gaan behandelen en dat is voornamelijk pijn !!!

Zij liep deze ziekte op door een dom ongeval in het skatepark met haar skateboard... Van een jong sportief meisje met meer dan 14 uur sport per week veranderde ze in een kind in een rolstoel...

De ziekte is bij haar over gans haar lichaam verspreid wat wil zeggen dat ze pijn heeft over gans haar lichaam. Elke aanraking zelfs door de wind buiten is een ware marteling voor haar. Een knuffel is een kwelling door de aanhoudende zenuwpijn.

Haar armen, benen en handen zwellen ook op en hebben een blauw paarse kleur. Niet echt fijn voor een jong meisje van 14 jaar in de zomer !!

Door de aanhoudende pijn is ze genoodzaakt in een rolstoel het meest van haar tijd door te brengen, naar school gaan lukt niet meer door de verschrikkelijke pijn, hierdoor is ze nu een schooljaar verloren !!

Ze heeft ook geen sociaal contact meer want wie wil er nu rekening houden met een meisje dat constant pijn heeft en de leuke dingen die 14 jarigen normaal doen niet mee kan beleven !!!

Er is hoop voor haar door het plaatsen van een neurostimulator, hiermee wordt de pijn afgeleid en gestopt in het ruggenmerg waardoor het pijnsignaal niet meer in de hersenen raakt !!!!

Alleen kost dit toestel 25.000 euro die wij uit eigen zak moeten betalen.

Wij hebben helaas dit bedrag niet op onze rekening staan !!! Daarom vragen wij jullie hulp. Elke gift is welkom.

Help ons Sarah terug een min of meer normaal leven te geven...

Elke gift is welkom op nummer :
BE30 7340 1424 9511 BIC KREDBEBB
op naam van Hemelhof met vermelding Sarah gift.

De ingreep zou moeten plaatsvinden begin Januari 2011. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de verdere evolutie in Sarah haar toestand....

Vriendelijke groeten,
Brigitte (mama van Sarah)
Hello,

I very much need your help!!!

My daughter Sarah, just turned 14, has been suffering from a neurological condition called Complex Regional Pain Syndrome since she was 9 years old. This is a complex condition for which there is no medication yet. Only the symptoms can be treated and the main one is pain!!!

She caught this disease in a silly accident in the skatepark on her skateboard... From being a young active girl with more than 14 hours of sport a week she changed into a child in a wheelchair...

In her case the illness is spread over her whole body, which means she has pain all over her body. Every touch even by the wind outside is real torture to her. A hug is horrendous because of the constant nerve-pain.

Her arms, legs and hands swell up as well and have a blueish purple colour. Not really pleasant for a young girl of 14 in the summertime!!

Because of the constant pain it is necessary for her to spend most of her time in a wheelchair, going to school has become impossible because of the terrible pain, so she has now lost a year at school because of that!!

She also has no social contact left, for who wants to be considerate to a girl that is constantly in pain en cannot take part in any of the fun things 14-year olds normally do!!!

There is hope for her through the placement of a neurostimulator, with this the pain is distracted and stopped in the spine so that the pain signal can no longer reach the brain!!!!

Only this appliance costs 25.000 euro which we have to pay out of our own pocket.

Alas, we do not have such an amount in our account!!! That is why we are asking for your help. Every donation is welcome.

Help us give Sarah back a relatively normal life.

Any gift is welcome. Our account in Belgium has the number: BE30 7340 1424 9511 BIC KREDBEBB in the name of Hemelhof, please mention 'Sarah gift'.

The operation should take place in early January 2011. We will obviously keep you informed of any further evolution in Sarah's condition....

Friendly greetings,
Brigitte (Sarah's Mum) (minder lezen)
Website


En `k geloof dat de centjes nog heel erg nodig zijn... Degene die kunnen helpen... A.U.B.... !!! Moet vreselijk zijn voor een jong meisje !
Ook voor de ouders en familieleden die haar zo moeten zien... 
Hartverscheurend !! 

Geen opmerkingen: