Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zaterdag 23 april 2011

Werknemers in de transport ervaren meeste stress

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=8268

NAARDEN-VESTING - Uit een vandaag verschenen onderzoek van Falke & Verbaan en Securex naar de Nederlandse werknemer blijkt dat de Nederlandse werknemer minder vitaal, minder betrokken bij het werk en minder gemotiveerd is ten opzichte van vorig jaar. Het jaarlijks terugkerende onderzoek is gehouden onder 2008 werknemers en is representatief voor de werkende Nederlandse beroepsbevolking.47% van de werknemers ervaart regelmatig stress op het werk, waarvan 23% frequent tot zeer frequent. Een hoog werktempo, hoge werkdruk, overwerk en een disbalans tussen werk en privé liggen aan de basis: 35% ervaart een hoog werktempo, 19% een (te) hoge werkdruk, 26% maakt meer overuren dan hij/zij zou willen en 42% is niet tevreden over de work-life balance. Opmerkelijk is dat 30 tot 34-jarige werknemers en werknemers in de transport de meeste stress ervaren. Werknemers in de zorgsector ervaren daarentegen de minste stress.

Motivatie en betrokkenheid
Over de afgelopen drie jaar is de motivatie van de Nederlandse werknemer afgenomen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat dit in belangrijke mate wordt veroorzaakt door kritiek van werknemers op het veranderingsbeleid, de organisatiecultuur en werkdruk.

Toch voelt nog steeds 85% van de werknemers zich gemotiveerd. 9 op de 10 werknemers vindt het werk zinvol, 84% is enthousiast over zijn baan en 87% is trots op het werk dat hij doet. Betrokkenheid bij de organisatie scoort echter een stuk lager: één op 4 werknemers hecht niet zoveel betekenis aan zijn organisatie en voelt zich niet sterk verbonden met zijn organisatie. Opvallend is bovendien dat bijna 1 op de 4 werknemers niet meer dezelfde baan zou nemen als hij opnieuw voor de keuze stond.

Werkvermogen
De resultaten tonen dat werknemers hun gezondheid, mentale en fysieke welbevinden als minder positief beoordelen dan voorgaande jaren. 85% van de Nederlandse werknemers is van mening in een goede algemene gezondheid te verkeren. 88% denkt, uitgaande van zijn huidige gezondheidstoestand, over twee jaar nog in staat te zijn om zijn huidige werk uit te kunnen voeren. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, werknemers in ploegendienst en werknemers in de landbouwsector scoren het laagst op werkvermogen.

Leefstijl
De Nederlandse werknemer is minder positief over zijn leefstijl dan vorig jaar. 42% van de werknemers geeft aan minder dan 3 keer per week een inspannende activiteit te doen van minimaal 20 minuten en 29% zegt onvoldoende tijd te nemen voor ontspanning. Ongeveer de helft eet gemiddeld 2 stuks fruit per dag en 72% ontbijt (bijna) elke ochtend. 1 op de 10 werknemers drinkt gemiddeld meer dan 2 glazen alcohol (vrouwen) of 3 glazen (mannen) per dag. Ruim een derde (38%) van de werknemers rookt 2 of meer sigaretten per dag. Mannen, uitzendkrachten, werknemers in ploegendienst rapporteren de slechtste leefstijl. Hoogopgeleiden en werknemers in het onderwijs en gezondheids- en welzijnzorg rapporteren de meest gezonde leefstijl.

Veranderingsbereidheid
Vanzelfsprekend hebben bedrijven behoefte aan werknemers die bereid zijn aan de nodige veranderingen mee te werken. Bijna 8% van de Nederlandse werknemers verklaart zich echter (in meer of mindere mate) niet bereid om aan veranderingen in de organisatie mee te werken. Ruim een derde van de werknemers is bovendien van mening dat veranderingen in de organisatie voor henzelf geen positieve gevolgen zullen hebben en bijna een derde is er niet van overtuigd dat veranderingen tot verbeteringen zullen leiden.Geen opmerkingen: