Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zaterdag 23 april 2011

Dat is wel positief !! Dieren krijgen meer ruimte in veewagens

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=8263

Volwassen slachtrunderen krijgen meer ruimte in de veewagen. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) bepaalt dat de dieren 25 centimeter ruimte boven schofthoogte krijgen. Dat was 10 centimeter. De nieuwe regels gaan in per 1 mei. Voor kleinere diersoorten wil Bleker ook betere vervoercondities. De veevervoersector krijgt tot de zomer de tijd om daar een goed plan voor te maken, zodat daarna de regels kunnen worden aangescherpt.


De bestaande Europese transportverordening 1/2005 schrijft voor dat dieren niet mogen worden gehinderd in hun natuurlijke bewegingen. Maar de bestaande norm van 10 centimeter ruimte is niet gebaseerd op een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing. In de praktijk komt het er op neer dat alle dieren in dubbeldekswagens worden vervoerd, ook de volwassen runderen die er open ruggen en uitgebreide onderhuidse bloedingen aan overhouden.

Onderzoek
Daarom heeft het vorige kabinet Livestock Research (LR) van Wageningen UR gevraagd om wetenschappelijk onderzoek te doen naar duidelijke normen. Dat is nu klaar. Het onderzoek toont aan dat de dieren tussen de 20 en 40 cm ruimte moeten hebben om niet gehinderd te worden in hun natuurlijke bewegingen.

Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft staatssecretaris Henk Bleker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat op 1 mei voor vervoer van volwassen slachtrunderen nieuwe regels ingaan. Voor vervoer van kleinere diersoorten, zoals kalveren en fokvaarzen, komen na de zomer strengere regels.

De regels voor volwassen slachtrunderen gaan al snel in omdat daar de meeste welzijnsproblemen voorkomen. De ruimte boven schofthoogte wordt opgetrokken van 10 naar 25 cm. Omdat in de beleidsregels dierenwelzijn nu ook een verwijzing komt naar de wegenverkeerswet, die stelt dat veewagens niet hoger mogen zijn dan 4 meter, worden illegale transporten met volwassen slachtrunderen in dubbeldeks wagens makkelijker te controleren.

Kleinere diersoorten
Voor de kleinere diersoorten is met de vervoersector afgesproken dat er voor de zomer een plan van aanpak is. Henk Bleker: "Het ligt voor de hand dat het verder verbeteren van de transportcondities ook een plek gaat krijgen in dit plan van aanpak en dat de nieuwe normen opgenomen worden in het ketenbreed QLL kwaliteitssysteem van de sector. Om ervoor te zorgen dat ondernemers die niet aan dat systeem deelnemen zich toch aan de nieuwe normen houden, bekijk ik hoe ik na de zomer de beleidsregels dierenwelzijn verder aan ga passen."

Buitenland
De vervoerscondities van volwassen runderen in Nederlandse wagens die in het buitenland rijden, zijn gewaarborgd door buitenlandse wetgeving: zo mag in Oostenrijk, Duitsland, België en Denemarken een wagen ook niet hoger zijn dan 4 meter en geldt er een (advies)norm van 20 cm. Op grond daarvan is dubbeldeks vervoer van slachtrunderen niet mogelijk. In Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië mogen de wagens tussen de 4,40 en 5 meter hoog zijn, daar kan dus dubbeldeks gereden worden zonder dat er welzijnsproblemen voor de dieren ontstaan. Geen opmerkingen: