Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

dinsdag 19 april 2011

TLN en EVO bezorgd om gewichtsbeperking bruggen Twentekanaal

http://www.transport-online.nl/site/verkeers-nieuws/index.php?news=1407

ZOETERMEER - Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO vrezen dat de bereikbaarheid van Overijsselse bedrijven rond het Twentekanaal in het geding is.Rijkswaterstaat wil namelijk dat de provincie Overijssel en de gemeenten Hof van Twente en Lochem een gewichtsbeperking instellen voor een aantal bruggen over het Twentekanaal. Uit berekeningen van Rijkswaterstaat zou zijn gebleken dat de bruggen niet berekend zijn op het gewicht van voertuigen met meer dan drie assen. Deze bruggen vormen cruciale verbindingen voor bewoners en bedrijven aan weerszijden van het Twentekanaal. Naast een slechtere bereikbaarheid heeft invoering van de gewichtsbeperking volgens TLN en EVO ook een negatief effect op de verkeersveiligheid, het milieu en de economie.

Controle berekeningen
Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten zijn inmiddels met elkaar in overleg over het probleem. De gemeenten toetsen momenteel zelf de gedane berekeningen naar de draagkracht van de bruggen. Onder de deskundigen bestaat echter veel verschil van inzicht. Bovendien is niet duidelijk of er daadwerkelijk schade is geconstateerd aan de bruggen. TLN en EVO hebben de provinciale politiek opgeroepen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven en te komen tot een snelle oplossing voor het probleem.

Gevolgen van de maatregel
Het Twentekanaal vormt een belangrijke verbinding voor de binnenvaart met het achterland van Nederland. Veel bedrijven hebben zich rondom het kanaal gevestigd en zijn voor het goederentransport veelal aangewezen op de bruggen over het kanaal. Invoering van gewichtsbeperkende maatregelen heeft zodoende niet alleen gevolgen voor transportbedrijven, leveranciers en in de regio gevestigde handel en industrie, maar ook voor lokale agrarische ondernemers en loonwerkbedrijven.

Veel van deze bedrijven moeten door deze maatregel met hun voertuigen fors omrijden om de gewenste bestemming, landbouwgronden of het eigen bedrijf te bereiken. Volgens de berekeningen van enkele regionale bedrijven betekent dit per bedrijf jaarlijks duizenden extra kilometers. Dit leidt tot hogere brandstofkosten, een toename van de CO2 –uitstoot en een verslechtering van de verkeersveiligheid. Zo moet een bedrijf aan het Twentekanaal in Markelo door de maatregel noodgedwongen met zijn vrachtauto’s dwars door de kern van Markelo rijden.

Welke bruggen
De maatregel is van toepassing op in totaal vijftien bruggen. De meeste hiervan zijn in het beheer van de gemeenten Hof van Twente en Lochem. Twee bruggen, de Markelosebrug in de N754 en de St. Annabrug in de N740, zijn in het beheer van de provincie Overijssel. Rijkswaterstaat, die eigenaar is van de bruggen, heeft de provincie en gemeenten gevraagd om de huidige aslastbeperking te vervangen door een totaallastbeperking. Rijkswaterstaat is van mening dat de bruggen in het verleden ontworpen zijn op het berijden met voertuigen met maximaal drie assen. Omdat er tegenwoordig veel voertuigen met meer dan drie assen gebruik maken van de bruggen, is volgens Rijkswaterstaat een beperking van de totale massa noodzakelijk. Geen opmerkingen: