Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zaterdag 26 maart 2011

Meer dierenverwaarlozing in België

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1031110/meer-dierenverwaarlozing-in-belgie.aspx
meer dierenverwaarlozing in belgie


In vijf jaar tijd is het aantal klachten over inbreuken op dierenwelzijn in ons land verdrievoudigd. Het aantal verwaarloosde dieren dat de federale overheidsdienst Dierenwelzijn (FOD Volksgezondheid) in beslag moest nemen lag in 2010 zelfs zeventien keer hoger dan in 2005. “We spreken hier over inbreuken op dierenwelzijn, niet per se dierenmishandeling”, verduidelijkt Eric Van Tilburgh, celhoofd Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid. “Bij dierenmishandeling is er moedwilligheid in het spel.”
In vijf jaar tijd steeg het aantal inbeslaggenomen dieren van 143 in 2005 naar 2.495 in 2010. “Een mogelijke verklaring voor de sterke stijging is onze betere naambekendheid, waardoor mensen ons sneller zaken signaleren. De Belg is alerter geworden voor dierenleed”, zegt Van Tilburgh.
“We nemen sneller dieren in beslag dan vijf jaar geleden. Bij de inbeslagname van landbouwdieren, merken wij vaak dat financiële en sociale problemen van de boer mee aan de basis liggen. Afgelopen jaar hebben we veel meer paarden in beslag genomen, als gevolg van de economische crisis. De paarden zijn goedkoper geworden, maar de voederprijzen zijn gestegen, waardoor veel Belgen zich vergaloppeerd hebben met de aankoop van een paard.”
Ook Dirk Blanchart, voorzitter van de vzw Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, zegt dat de grootste dierenverwaarlozing tegenwoordig bij de landbouwdieren gesitueerd is, en pas in de tweede plaats bij de huisdieren. Ook hij verwijst naar financiële en sociale problemen van de eigenaars. "Iemand die geen geld heeft om zichzelf te onderhouden, heeft ook geen geld om dieren te onderhouden."
Alle dierenverkopers zouden verplicht moeten worden om de koper voldoende informatie te geven wat ze gaan kopen en hoeveel het onderhoud kost. Want nu worden dieren gekocht gelijk een pakje koffie. Niet wetende dat men hier voor een aantal jaren aan gebonden is en het dier handenvol geld kost wil men het goed doen !
Da's waar! Mensen kopen ook bepaalde rassen als statussymbool zonder aan de consequenties te denken, aan de kosten, aan de aandacht die zo'n beestje nodig heeft. Hier in Deinze is er een vereniging "mijn huisdier, mijn vriend", die actief proberen om mensen voor te lichten over aankoop en onderhoud van een hond. Ze organiseren ook hondewandelingen waar dan allerhande rassen op aanwezig zijn, en waar mensen die een hond willen kopen mee kunnen wandelen om zo de verschillende rassen te leren kennen en eens met honde-eigenaars te kunnen babbelen.
Dus mensen bezint voor je begint !!  Je koopt geen voorwerpen, maar wezens met  gevoelens...  en die verzorging nodig hebben !!!

Geen opmerkingen: