Operator Tokyo Electric Power (Tepco) liet zondagochtend weten dat er ook problemen waren met reactor 3 van de kerncentrale Fukushima. "Alle functies om het peil van de koelvloeistof te handhaven, liggen uit", verklaarde een woordvoerder.
De Japanse regering besliste daarop om de reactor te vullen met zeewater. Dat wordt echter niet geregistreerd door meetapparatuur. De druk in de installatie blijft oplopen. Experts van de Japanse overheid onderzoeken de zaak.
Het zou kunnen zijn dat een klep niet goed werkt, waardoor het water de kern niet bereikt. Het water moet de kernreactor koelen die anders kan oververhitten. Dat kan leiden tot een nucleaire ramp.
Doordat de druk in de reactor oploopt kan er waterstof ontstaan. Dat gebeurde zaterdag ook in de eerste reactor, waarna een explosie volgde. Die beschadigde de reactor niet, omdat de ontploffing buiten de beschermende behuizing van de kern plaatshad.
De Japanse regering waarschuwde eerder vandaag al voor het risico op een nieuwe ontploffing in de kerncentrale van Fukushima. Mocht het bij de derde reactor tot een ontploffing komen, dan verwacht de overheid echter geen schade aan de reactor.
Mogelijk kernfusie in twee reactoren
 Zondagmorgen liet de Japanse regering weten dat er mogelijk een kernfusie is geweest in reactor 1 en 3 van de kerncentrale. Zekerheid was er echter niet, maar de overheid nam wel maatregelen die uitgingen van die hypothese.
De Japanse overheid probeert sindsdien met man en macht een gedeeltelijke meltdown te voorkomen. Bij een meltdown wordt de reactorkern door verlies van die koeling zo heet, dat de kern en de reactor gaan smelten.
Amerikaanse experts vrezen 'Tsjernobyl in Japan'
Zeewater gebruiken om een kernreactor af te koelen zoals de Japanners doen in de kerncentrale van Fukushima, die door de aardbeving van vrijdag beschadigd werd, is volgens Amerikaanse kernspecialisten een "wanhoopsdaad" die aan de kernramp van Tsjernobyl doet denken.
"De toestand is zo kritiek dat ze blijkbaar niet meer in staat zijn zoetwater aan te voeren om de reactor af te koelen", aldus Robert Alvarez, specialist in kernontwapening bij het Institute for Policy Studies in Washington.
"In dit stadium hebben we te maken met een situatie vergelijkbaar met Tsjernobyl, waarin men zand en cement begint te storten" om een reactor in fusie af te dekken, liet Peter Bradford, gewezen directeur van de Amerikaanse commissie voor nucleair toezicht, horen.
Problemen sinds zaterdag
De kernreactoren in de nucleaire centrales Fukushima I en III kregen te maken met koelingproblemen nadat de generatoren het lieten afweten als gevolg van de vernietigende aardbeving.
Zaterdag vernietigde een explosie een deel van het gebouw rond een reactor in Fukushima I. De reactor zelf zou daarbij intact gebleven zijn. Technici probeerden met alle middelen om de druk opnieuw naar beneden te krijgen, door onder andere stoom af te laten. Op die manier kwamen wel radioactieve elementen vrij.
Als gevolg van het nucleaire incident raakten negentien mensen in de omgeving van de centrales bestraald. Meer dan 200.000 mensen in een straal van twintig kilometer hebben het bevel gekregen het gebied te verlaten.
Straling overschrijdt wettelijke limiet
Het stralingsniveau op de site van de nucleaire centrale heeft de wettelijke limiet overschreden.  "De radioactiviteit was ’s nachts afgenomen, maar is vanmorgen opnieuw gestegen en heeft intussen de door de overheid vastgelegde drempel overschreden", aldus een woordvoerder van de operator. "We hebben de autoriteiten ingelicht en hen een spoedrapport gestuurd."
Dreigend electriciteitstekort
Ondertussen dreigt in het land een elektriciteitstekort door de problemen met de kerncentrales. De regering heeft de gebruikers opgeroepen hun verbruik te beperken. Op een persconferentie vroeg de overheid ook de bedrijven hun elektriciteitsverbruik te houden op het strikte minimum.