Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

vrijdag 25 maart 2011

EU maakt werk van discriminatie truckers

http://www.ttm.nl/nieuws/id29566-eu-maakt-werk-van-discriminatie-truckers.html

De Europese Commissie gaat aan de slag met een intentieverklaring waarin de Europese Commissie opgeroepen een einde te maken aan de discriminatie van buitenlandse chauffeurs en de grote boeteverschillen te verkleinen. Dat is het succesvolle resultaat van de hoorzitting die CU-europarlementariër Peter van Dalen, samen met zijn Oostenrijkse collega Hella Ranner, dinsdag organiseerde in het Europees Parlement.


Peter Van Dalen (ChristenUnie Europa)


Daarbij waren onder andere vertegenwoordigers van de Europese Commissie, werkgevers- en belangenorganisaties, en vrachtwagenchauffeurs aanwezig. Opmerkelijk is dat ook de handhavers met een flinke vertegenwoordiging deelnamen aan dit overleg. Tijdens de bijeenkomst werd een intentieverklaring aangeboden aan de plv. Directeur-Generaal Transport van de Europese Commissie. Daarin wordt de Europese Commissie opgeroepen een einde te maken aan de discriminatie van buitenlandse chauffeurs en de grote boeteverschillen te verkleinen. De Commissie heeft toegezegd de intentieverklaring te zullen gaan uitvoeren.
Van Dalen (links): "De Europese Commissie moet werken aan ondubbelzinnige, eenduidige interpretatie van de wetgeving, om discriminatie van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs uit te bannen. Ook moet Commissie onderzoeken of zij een einde kan maken aan de enorme verschillen in boetes in Europese landen." De Europese Commissie moet volgens Van Dalen aangeven hoe de wetgeving moet worden gelezen en toegepast en wel op zo'n manier dat het eerlijk en gelijk is voor alle chauffeurs. Van Dalen: ,,Dan weten én chauffeurs én handhavers waar ze aan toe zijn. Dat geeft meer juridische zekerheid op de Europese wegen."
Nederlandse chauffeurs worden in landen als Frankrijk, Spanje en Italië te vaak aan de kant van de weg gezet voor controle. Boetes zijn soms onredelijk hoog of er worden overtredingen geconstateerd die helemaal niet geconstateerd kunnen of mogen worden. Van Dalen: ,"Die juridische onzekerheid is schadelijk voor de verkeersveiligheid en het komt de arbeidskwaliteit van chauffeurs en handhavers niet ten goede. Het kan niet anders of de Europese Commissie is op de hoogte van deze feiten en anders zijn ze vandaag zeker op de hoogte gebracht. Tot op heden heeft de Europese Commissie geen substantiële stappen gezet om de problemen op te lossen."
De Europarlementariër wil de Europese Commissie laten onderzoeken of zij een einde kan maken aan de enorme verschillen in boetes in Europese landen. "Frauderen met de tachograaf kost in Litouwen bij voorbeeld maximaal 586 euro en in Frankrijk maximaal 30.000 euro met een jaar gevangenisstraf. Als de Europese Commissie niet bevoegd is om die boetes op elkaar af te stemmen dan moet zij er voor zorgen dat de boetes uniform worden benaderd in de landen. Dan bepaalt de Europese Commissie of een overtreding licht of zwaar is. Lidstaten kunnen dan niet langer lichte overtredingen beboeten met duizelingwekkende boetes. In Spanje kreeg iemand bijvoorbeeld een boete van 4601 euro omdat hij niet voldoende reserve printrolletjes voor zijn digitale tachograaf bij zich had."
 

Geen opmerkingen: