Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

maandag 7 februari 2011

Open brief Maes aan Koninklijke Academie voor de Geneeskunde m.b.t. haar rol in het "ME/CVS-debat".

Nog even een aanvulling bij mijn vorig blogbericht i.v.m. CVS


http://www.hetalternatief.org/KAGB%20Coucke%20Maes%202011%20815.htm
             
In een open brief reageert dr. Maes op de rol die Prof. Bernard Himpens (KU Leuven)
voor de Koninklijke Academie voor de Geneeskunde in België in het "debat" rond ME/CVS
opeist en het advies dat toediening van immunoglobulinen zinloos is bij ME/CVS-patiënten.

Immunoglobulinen worden (o.a. door dr. Francis Coucke en dr. Michael Maes)
voorgeschreven aan patiënten die zelf te weinig antistoffen aanmaken.

Voor het interview van Prof. Himpens met de Artsenkrant waarin hij een rol claimt voor de Koninklijke Academie en adviseert m.b.t. medicijnen, klik op onderstaande afbeelding:Voor de open brief van dr. Maes, met bijlage een artikel van Coucke en Maes, waarin zij een patiënte met succes behandelden met immunoglobulinen, klik op onderstaande afbeelding:


Aan Prof. Dr. B. Himpens
Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
Hertogstraat 1
1000 Brussel
02-5502300

6-2-2011

Re: de deelname van de Koninklijke Academie aan de discussie betreffende CVS

Mijnheer de Voorzitter,

Via de Artsenkrant verneem ik dat de Academie wil deelnemen aan het "debat" betreffende CVS. U hebt daarom een aantal "experten" benoemd om zich uit te spreken over behandelingen betreffende CVS die o.a. toegepast worden door Dr. F. Coucke.

Van experten benoemd door de Koninklijke Academie zou men mogen verwachten dat ze onafhankelijk zijn en experten ter zake en integere wetenschappers zijn.

De door U aangestelde experten voldoen niet aan deze vereisten.

1. Deze experten zijn werkzaam aan de drie Vlaamse Instellingen die ook de CVS-referentiecentra huisvesten die onder betaling van het RIZIV de behandeling van het RIZIV propageren, namelijk dat CVS dient behandeld te worden met CBT en GET.

2. Zoals U weet wordt de wetenschappelijke impact uitgedrukt in impact factoren. Ik meen dat de impactfactoren van M. Boogaert en B. Aertgeerts niet hoger zijn dan een H-index van 20 en dat hun citaties ook niet bijster hoog liggen, namelijk < 1.200. Gelieve me te melden indien ik hier verkeerd zou zijn.

3. Dr. P. Cosyns heeft zowaar een hogere H-index en een groter aantal citaties. Dit komt nochtans enkel omdat hij hoog scoort door de inclusie van mijn artikelen in zijn CV. Bovendien dient vermeld dat deze hoogleraar niet eens een aggregaat voor het hoger onderwijs heeft behaald, waardoor velen zich afvroegen hoe hij tot hoogleraar werd benoemd. Maar eens hoogleraar begon hij zijn CV op te bouwen gebaseerd op het werk van anderen: hij eiste van zijn assistenten, voornamelijk mijzelf, om co-auteur of zelfs de eerste auteur te zijn op artikelen waar hij niets aan toe had bijgedragen en niets van af wist. U dient te weten dat dit in de wetenschappelijke wereld als een misdrijf (intellectuele oneerlijkheid) wordt aanzien: een auteur moet bijgedragen hebben tot het schrijven en bedenken van het artikel.

4. Blijkbaar worden in dit land deze mensen als experten van de Koninklijke Academie benoemd en mogen zij uitspraken doen over andermans werk. Dat deze "experten" spreken in de naam van de Academie en tevens lid zijn van de Orde der Geneesheren en de CVS-referentiecentra speelt blijkbaar geen enkele rol. Collusies worden door U toegelaten.

5. Afgaand op de gepubliceerde artikelen is geen van deze drie "experten" een expert op het gebied van CVS. Het minste wat met van een Academie zou mogen verwachten is dat U deskundigen benoemt die een goed wetenschappelijk CV ter zake hebben.

Gelieve nota te nemen van bijgevoegd artikel, waarvan Dr. Coucke mede­auteur is en dat aantoont dat immunoglobulines in specifieke gevallen een obligate therapie voor ME/CVS moeten zijn. Goed te weten is dat deze casus door de Universiteit van Leuven werd aanzien als een "hysterica" en dat ze werd doorgestuurd voor psychotherapie terwijl deze patiënte eigenlijk leed aan een ernstige vorm van ME/CVS en werd genezen dankzij o.a. immunoglobulines.

Hierbij eis ik dan ook dat U de door de Academie gemaakte uitspraken terugtrekt, aangezien onjuist en uitgebracht door mensen die niet deskundig zijn ter zake.


Met bijzondere hoogachting,Michael Maes, M.D., Ph.D.

nieuw boek: Nooit meer moe, CVS ontmaskerd (23-2-2011).
Geen opmerkingen: