Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

vrijdag 7 januari 2011

Wegdek met rubber: stilste wegdek ter wereld

http://www.bouwmaterieel.nl/nieuws/5989/wegdek-met-rubber-stilste-wegdek-ter-wereld.html

Wegdek met rubber: stilste wegdek ter wereld
Door de toename van het wegverkeer neemt de geluidshinder op veel plaatsen toe. Daarom streeft Rijkswaterstaat naar een geluidsreductie van 10 decibel ten opzichte van dicht asfaltbeton (DAB). Wegdek met rubber lijkt een oplossing. Een proef laat zien dat de geluidsreductie meer dan 8 decibel bedraagt. Het stilste wegdek ter wereld!
Als wegbeheerder is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het beperken van geluidshinder langs de snelweg. Geluidsschermen zijn een optie, maar deze passen minder goed in het landschap en zijn kostbaar. Bovendien zijn ze niet gemakkelijk te verplaatsen wanneer de weg ernaast verbreed wordt. De focus binnen het programma SuperStil Wegverkeer ligt dan ook op innovaties, die geluid bij de bron verminderen, waaronder het wegdek met rubber.
Proef bij A50
“Dit is een poro-elastisch wegdek dat bestaat uit rubberen korrels van oude vrachtwagenbanden, kleine steentjes en een hechtmiddel”, licht programmamanager Hans Nugteren toe. “De afgelopen maanden hebben we het wegdek getest op geluidsreductie, veiligheid en levensduur.” Het proefvak van 300 meter lag op verzorgingsplaats De Brink langs de A50 bij Apeldoorn. De eerste 150 meter ligt op ZOAB, de tweede 150 meter op een dichte onderlaag. Wereldwijd is dit het eerste wegdek met rubber dat onder snelwegomstandigheden is getest.
Stilste wegdek
Uit de proef blijkt dat een wegdek met rubber een geluidsreductie haalt van meer dan 8 decibel. Nugteren: “Een mooi resultaat. Ten eerste omdat het dichtbij het streven van 10 decibel komt. Ten tweede omdat het daarmee ook nog eens het stilste wegdek ter wereld is!”
Stroefheid
De remvertraging voor personenauto’s op een wegdek met rubber is vergelijkbaar met die van ZOAB. Is het wegdek droog, dan voldoet de stroefheid aan de eisen. “De stroefheid van het wegdek onder natte omstandigheden is nog wel een aandachtspunt. Door de kleine holtes of poriën in het open mengsel loopt het water minder snel weg en werkt het materiaal als een spons. Dat zorgt voor minder stroefheid bij nat weer.”
Hechting
Rijkswaterstaat deed ook veel kennis op over duurzaamheid. “Onder invloed van het verkeer kwamen de bovenste steentjes van het wegvak los te liggen (rafeling). Daarnaast is de hechting van het rubberen wegdek aan de onderlaag een leerpunt. Doordat water op een dichte onderlaag slecht is af te voeren, lost de lijmlaag op en raakt de onderkant van het rubber verzadigd. Door de verkeersbelasting komt het wegdek vervolgens los van de onderlaag. Op een onderlaag van ZOAB is de hechting van het wegdek wel goed.”
Doorontwikkeling
Na het uitvoeren van de proeven langs de A50 stelt Rijkswaterstaat een advies op over de toepassingsmogelijkheden van een wegdek met rubber. Nugteren: “We hebben veel geleerd uit de proeven. Nu is het zaak om het mengsel door te ontwikkelen.”

 

Geen opmerkingen: