Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 6 januari 2011

Trucks: alleen nog subsidie op retrofitroetfilters

http://www.ttm.nl/nieuws/id29148-trucks-alleen-nog-subsidie-op-retrofitroetfilters.html

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verlengt voor de laatste keer vier subsidieregelingen voor roetfilters en schonere motoren uit het pakket Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit tot en met 31 december 2011. Voor transportbedrijven is er vanaf 1 februari maar weinig geld te halen: alleen voor retrofitroetfilters is er een potje.


retrofit roetfilter


De subsidieregeling voor retrofit roetfilters op lichte voertuigen (SRP) is per 1 januari 2011 gestopt. Vanaf 1 februari 2011 is er ook geen subsidie meer beschikbaar voor zware EEV bussen en vrachtwagens. Alleen voor  bestelwagens die voldoen aan de EEV norm en een fijnstofuitstoot hebben van maximaal 10 milligram per kwh blijft subsidie langere tijd beschikbaar in 2011.

Voor EEV+ bestelauto's, bestelauto's met affabriek roetfilter en retrofitfilters op vrachtauto's, die uiterlijk 30 september 2011 worden tenaamgesteld, respectievelijk afgemeld, zijn de budgetten voor 2011 vastgesteld. De subsidiebedragen worden vanaf 1 februari 2011 verlaagd, behalve voor mobiele werktuigen. In de regeling voor retrofit roetfilters op mobiele werktuigen zijn enkele technische voorschriften geactualiseerd. Ook deze regeling geldt alleen nog voor roetfilters die uiterlijk 30 september 2011 zijn geïnstalleerd. Subsidie aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2011 voor deze regeling. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 22 december 2010 en terug te vinden op onderstaande websites:
Het pakket met subsidieregelingen is één van de maatregelen die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Bedrijven die investeren in roetfilters en schone motoren leveren een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit door de uitstoot van met name fijnstof te verminderen. Ruim 12.000 voertuig- of werktuigeigenaren hebben in 2010 voor ruim 22 miljoen euro subsidie ontvangen na de aanschaf van een roetfilter of een vrachtwagen met schonere motor. Het voor de laatste keer verlengen van de vier regelingen geeft invulling aan de verplichtingen die de overheid in het fijnstof convenant bestelauto's en het milieuzoneconvenant is aangegaan. De regelingen dragen daarmee bij aan een effectieve uitvoering van het NSL. Het NSL is een samenwerkingsverband van de Rijksoverheid, regionale en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de volksgezondheid. Het NSL is sinds 1 augustus 2009 van kracht en bevat vele maatregelen waarmee overal in Nederland wordt voldaan aan de Europese grenswaarden.
 

Geen opmerkingen: