Hij stelt, ondanks een 'goed functionerende' euthanasiewet, vast dat er heel wat rust- en ziekenhuizen zijn waar artsen moeten gehoorzamen aan de beleidslijn van de instelling, die euthanasie verbiedt.
'Dat leidt tot discriminatie. Want wat doe je met patiënten die hun vraag niet vervuld zien, maar die nergens anders terechtkunnen omdat de medische zorg te technisch is om naar huis te kunnen gaan, of omdat er geen huis meer is?', vraagt Distelmans zich af.
Hij pleit er in de eerste plaats voor de overheidssubsidies in vraag te stellen van zorginstellingen die weigeren de euthanasiewet toe te passen. Daarnaast oppert hij de piste van een euthanasiekliniek.
'In principe ben ik er niet voor om aparte klinieken op te richten, maar mensen moeten toch ergens naartoe kunnen', vindt de VUB-professor. 'Sowieso moet er een publiek debat komen over wat er nu fout loopt in de ziekenhuizen en rustoorden.'
Ook de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is voor het idee te vinden. 'We zien in België een zelfde realiteit als in Nederland. Veel patiënten vragen om euthanasie, maar krijgen het niet omdat hun ziekenhuis of instelling dat weigert', zegt Jacinta De Roeck van de HVV. 'Zij blijven nu in de kou staan. Nochtans zou voor die mensen zo'n instelling een oplossing zijn.'