Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 23 december 2010

NEA: Goederenvervoer veert weer op

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=7777

Onderzoek van NEA bevestigt eerdere prognoses dat het goederenvervoer in Nederland zich herstelt van de economische crisis in 2009. Eind vorig jaar was er nog veel onzekerheid over de richting waarin de transportmarkten zich zouden begeven en of er nog een "double dip" zou optreden. Het afgelopen jaar laat echter een krachtig herstel zien. Niettemin geeft een meerderheid van de bedrijven eind 2010 aan nog steeds ver onder het niveau van voor de crisis te opereren. Overcapaciteit binnenvaart en wegvervoer
Over heel 2010 stijgt het volume in het wegvervoer met 3,1% ten opzichte van 2009.
Het spoorvervoer heeft vooral profijt gehad van het herstel door toename van het containervervoer en opleving in de staalmarkt. Ook de binnenvaart heeft dit jaar een herstel gezien van de vervoerde volumes. Deze markt kampt echter met overcapaciteit, vooral in het segment grote schepen en in de tankvaart.

Het wegvervoer heeft het afgelopen jaar ook groei doorgemaakt. Deze is echter divers en wordt gekenmerkt door hoge groei van segmenten voor gespecialiseerde vervoerders, vooral chemie. Toch is er over de hele linie in het wegvervoer nog steeds sprake van overcapaciteit.

Stijging van vervoersvolume in 2011 op een lager niveau
Voor 2011 verwacht NEA een verdere groei van de vervoersvolumes, echter op een lager niveau dan dit jaar. Naar verwachting zullen de vervoersvolumes in 2011 met 2% stijgen. De groei in de binnenvaartvolumes in 2010 komt uit op ongeveer 4,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2011 wordt een groei verwacht van ongeveer 2,1%. Het spoorvervoer heeft het afgelopen jaar een groei van 9% gerealiseerd, in 2011 zal de volumestijgingen doorzetten, zij het in een lager tempo met 4,5%.

De omzet in de transportsector zal volgend jaar stijgen met 2,5%, naast een volumestijging zal ook een prijsstijging optreden. De werkgelegenheid is het afgelopen jaar bij de zelfstandige ondernemers licht gegroeid en bij bedrijven met personeel in loondienst is de werkgelegenheid het afgelopen jaar gedaald. In 2011 zal de werkgelegenheid zowel van zelfstandige werknemers als werknemers in loondienst licht stijgen.

Tariefontwikkeling blijft steken
Tegenover dit herstel staat het achterblijven van de tariefontwikkeling in de transportmarkten. In het wegvervoer zien we nog weinig verandering in de tarieven bij de grootverladers. Het betreft hier contracten over langere perioden. In het binnenlands vervoer staat de prijsontwikkeling nog op het niveau van 2009.

I
n het grensoverschrijdende vervoer is er in het derde kwartaal 2010 wel sprake van een lichte tariefstijging met 0,3% ten opzichte van het derde kwartaal 2009. Tegenover deze stabiele ontwikkeling staat een veel dynamischer ontwikkeling als het gaat om de spotmarkt. De gespecialiseerde sector - zoals de chemie - heeft dit jaar al de weg naar boven in geslagen. Een feit is dat de kosten afgelopen jaar nog harder zijn gestegen dan de opbrengsten in het wegvervoer.

Tarieven tankvaart fors achteruit
In de binnenvaart moet onderscheid gemaakt worden naar droge lading en de tankvaart. NEA heeft in de eerste 3 kwartalen van 2010 een forse terugval van de tarieven waargenomen in de tankvaart. De rendementen voor binnenvaartondernemers in deze markt staan in toenemende mate onder druk.

Daarentegen lijken de tarieven in de droge ladingvaart zich licht te herstellen ten opzichte van 2009. De eerste twee kwartalen van 2010 waren nog zeer zwak en liggen zelfs onder het niveau van 2009. In het derde kwartaal van 2010 werd echter een duidelijke opleving waargenomen in de vrachttarieven.

Gelukkig Nieuwjaar?
Het vooruitzicht voor het wegvervoer in 2011 is dat het volume verder zal groeien, terwijl ook een lichte terugloop in capaciteit wordt waargenomen. Deze ontwikkeling zal meer druk zetten op het capaciteitsvraagstuk en daarmee het spel van vraag en aanbod scherper maken. In de binnenvaart kan er in de droge ladingmarkt een verder herstel optreden van de tarieven dankzij een aantrekkend aanbod van lading bij een stabiele vloot.

In de tankvaart is de situatie qua rendementen zeer zorgelijk voor de binnenvaartondernemers. Dit is het gevolg van het grote aantal nieuwe dubbelwandige tankers dat is toegevoegd aan de vloot in 2010. De komende jaren heeft men in de tankvaart te maken met een dubbele vloot waardoor de overcapaciteit nog een aantal jaren zal voortduren.
Geen opmerkingen: