Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 18 november 2010

Transportsector verfoeit plan GroenLinks voor kilometerheffing

http://www.ttm.nl/nieuws/id28845-transportsector-verfoeit-plan-groenlinks-voor-kilometerheffing.html

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EVO zijn fel gekant tegen het plan van GroenLinks om een kilometerheffing voor vrachtauto's in te voeren. "Deze maatregelen dient geen enkel ander doel dan het vullen van de schatkist. De files worden er geen meter korter door, het milieu heeft er geen baat bij en het vervoer wordt niet efficiënter. Een heffing werkt daarom alleen maar kostenverhogend", aldus de branche-organisaties.


kilometerheffing


GroenLinks wil met de maatregel ervoor zorgen dat vervoer verduurzaamt. Een heffing zou ervoor moeten dat het Nederlandse wagenpark sneller verschoont en efficiënter vervoer wordt gestimuleerd. Volgens TLN en EVO is dit complete onzin. "Ervaringen uit het buitenland tonen aan dat het vrachtautopark in Duitsland - ondanks de tol aldaar - niet substantieel schoner is dan dat in Nederland. In Nederland is het wagenpark de afgelopen jaren dankzij stimuleringsregelingen van de overheid in rap tempo verschoond. Bovendien heeft de invoering van milieuzones ook bijgedragen aan een verschoning van het wagenpark", zeggen TLN en EVO.
TLN en EVO stellen daarnaast dat in geen enkel ander land met tol voor vrachtauto's, de efficiëntie van het wegtransport hoger is dan in Nederland. " De suggestie dat vrachtauto's onnodig halfvol zouden rijden is een onjuiste. Leegrijden komt wel voor, maar is in veel gevallen onvermijdelijk omdat niet overal een retourlading beschikbaar is."
De branche-organisaties zijn voorstander om duurzaam en efficiënt vervoer te stimuleren door weg, spoor en binnenvaart optimaal met elkaar te combineren. " Op deze manier komen we tot het economisch en milieutechnisch beste resultaat. Echter, het meeste vrachtvervoer vindt plaats binnen Nederland binnen een straal van 100 kilometer. Spoor en binnenvaart zijn niet geschikt om de producten op deze korte afstanden te vervoer. Dit is economische niet efficiënt, niet duurzaam en simpelweg ook niet mogelijk omdat verreweg de meeste afleverpunten niet per binnenvaart of spoor bereikbaar zijn."
TLN en EVO zijn geen tegenstanders van de kilometerheffing, mits het op een eerlijke manier gebeurt. "Dat betekent een systeem waarin zowel personenauto's als het vrachtvervoer wordt belast met een heffing naar tijd en plaats. In Nederland hebben personenauto's immers de grootste invloed op filevorming en uitstoot van schadelijke stoffen en CO2. De opbrengsten van een dergelijke heffing moet gebruikt worden voor investeringen in infrastructuur. Alleen op die manier kun je files effectief bestrijden en zal de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Een heffing voor alleen het vrachtverkeer jaagt het goederenvervoer alleen op kosten en schaadt daarmee het prille herstel van de Nederlandse economie", aldus de transportorganisaties.

Geen opmerkingen: