Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 15 november 2012

Haha...handicap

GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap 

Gelijke Rechten
voor Iedere Persoon
met een handicap
http://www.gripvzw.be/acties/campagnes/haha-handicap.html


Pagina 1 van 7
Het thema handicap wordt snel zwaar geladen. Het is niet eenvoudig om het onderwerp aan te kaarten bij het grote publiek. Om toch de aandacht te vragen zonder mensen af te schrikken, mag een campagne niet te ernstig en zwaar zijn. Daarom gingen we op zoek naar een invalshoek die drempelverlagend werkt. Humor leek hiervoor ideaal.

Met de humorcampagne zetten we het gevoel voor humor en zelfrelativering van mensen met een handicap in de verf. Opmerkelijk is hoe mensen met een handicap hun eigen beperkingen - of de reacties van de samenleving daarop - kunnen relativeren en er zelfs om kunnen lachen.

Een handicap hebben is geen lachertje, dat hoor je ons ook niet zeggen. Maar humor is net een wapen tegen de moeilijkheden die een handicap met zich meebrengt. Humor is een middel dat spanningen overwint en het leven wat aangenamer maakt. Humor is een benadering van het leven, een manier om gebeurtenissen en ervaringen in je leven een plaats te geven. Het is positief kunnen kijken naar een beperking.

In de omgang met elkaar is humor overigens een krachtig instrument, het verlaagt drempels. Mocht iedereen wat meer humor gebruiken in zijn leven en wat meer lachen om zijn gebreken, dan was de wereld heel wat rijker en het samenleven een stuk aangenamer. Mensen zonder handicap zouden op dit vlak nog wat kunnen leren van mensen met een handicap.

Het spreekt voor zich dat humor subjectief is en door iedereen anders wordt ervaren en gebruikt. Met deze campagne willen we niet zeggen dat er vanaf nu maar eens hartelijk moet gelachen worden om mensen met een handicap. Wel zeggen we dat iedereen mogelijkheden en beperkingen heeft en dat dat onze wereld juist boeiend maakt. Het is alleen een kwestie van hoe je ernaar kijkt.

Meer nog, met de campagnelijn stellen we de grens van wat een handicap precies is, in vraag. Geen humor hebben, dat is pas een handicap.

Vorige Volgende >>

Wat is GRIP ?
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie. We streven naar gelijke rechten én kansen voor iedereen. We richten ons in de eerste plaats tot een groep die in onze samenleving wordt achtergesteld: mensen met een handicap.

Meer informatie op link helemaal bovenaan ( website ) . GRIP is ook te vinden op facebook  
http://www.facebook.com/grip.gelijkerechten?fref=ts
 


Geen opmerkingen: