Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zondag 12 februari 2012

heel interessante informatieve documentaire over de ernst van ME/cvs
ME/CVS is een verworven neuro-immuunziekte met complexe globale disfuncties. Pathologische ontregeling van de immunologische en endocriene systemen, met een verstoord cellulair energiemetabolisme en ionentransport zijn belangrijke kenmerken. Deze aandoening wordt in de praktijk echter vaak miskend en ten onrechte als een psychische stoornis beschouwd omdat het verkeerdelijk onder de vlag van 'CVS' genoemd wordt. Myalgische Encefalomyelitis betekent letterlijk ontsteking van hersenen en ruggenmerg met spierpijn.

In de praktijk vinden artsen het blijkbaar niet meer nodig de diagnose ME te stellen en wordt er dus gemakkelijkheidshalve gekozen voor de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom. Jammer genoeg wordt CVS door veel artsen gelijkgesteld aan de psychiatrische stoornis neurastenie omdat dit in de ziekteclassificatie ook als vermoeidheidssyndroom vermeld wordt. Meer bewegen is dan het (verkeerde) advies. ME patiënten hun klachten verergeren immers na fysieke inspanningen tengevolge van een falend immuunsysteem. Dit kan bij zwaar zieke patiënten tot ernstige gevolgen lijden.

Een verkeerde voorlichting en een verwaarlozing van ME patiënten is ook de Belgische overheid haar verantwoordelijkheid. ME patiënten vragen al enige tijd aan de overheidsinstanties de diagnose criteria voor ME (internationale consensus criteria -- ICC) te verspreiden onder artsen. Daarnaast dienen patiënten met de diagnose CVS er zich bewust van te zijn dat ze mogelijks lijden aan de ziekte ME. In feite zou men moeten afstappen van de benaming CVS omdat dit geen ziekte is maar een werkdefinitie die meer kwaad dan goed heeft teweeggebracht. Een goede diagnosemethode en begripsomschrijving moet immers in de praktijk voor arts en patiënt een meerwaarde bieden. Dit is niet het geval bij CVS.

Meer info over ME/CVS en huidige gang van zaken :

https://www.sites.google.com/site/mecvsinbelgie/home

http://www.hetalternatief.org/ME.htm

http://www.mecvs.net

Wetenschappelijke info over ME/CVS :

http://mecvswetenschap.wordpress.com

Geen opmerkingen: