Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 14 december 2011

14.12.11 Passe-Partout - rechtzetting op vorig artikel ivm ME/CVS - ME/CVS in België

14.12.11 Passe-Partout - rechtzetting op vorig artikel ivm ME/CVS - ME/CVS in België


Hieronder kan u de rechtzetting lezen van het huis-aan-huisblad Passe-Partout (week nr 50) in verband met de publicatie van het artikel ivm ME/CVS in hun krant (week 48: zie vorig artikel)
Artikel in Passe-Partout:
CVS en ME: een rechtzetting

In ons nummer van week 48, hadden we het in deze rubriek over het Chronisch Vermoeidsheids Syndroom
(CVS) en myalgische encephalomyelitis (ME). Gunther De Bock van de patiëntenbelangenorganisatie
Wake-up Call Beweging, reageert namens veel betrokkenen. Wij laten hem aan het woord,
met onze oprechte excuses aan wie zich door de vorige bijdrage gekwetst mocht voelen.
«ME (Myalgische Encephalomyelitis) is een ernstige invaliderende neuro-immuunziekte, ME patiënten
hun fysieke en cognitieve klachten verergeren nadat ze een inspanning hebben geleverd. Wetenschappelijk
werd aangetoond dat de levenskwaliteit van ME patiënten aanzienlijk aangetast wordt tengevolge
van disfunctie van het immuunsysteem door o.a. intracellulaire ontstekingen. Sommige patiënten
zijn hierdoor bedgebonden.»
ME zit niet ‘tussen de oren’
«In de jaren tachtig vonden wetenschappers, bij gebrek aan een geneesmiddel voor ME, er niet beter
op dan de ziekte ME om te dopen tot het chronisch vermoeidheidssyndroom. Moeheid is echter een
breed te interpreteren begrip. In de praktijk vinden artsen het blijkbaar niet meer nodig de diagnose ME
te stellen en wordt er dus gemakkelijkheidshalve gekozen voor de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom.
Jammer genoeg wordt CVS door veel artsen gelijkgesteld aan de psychiatrische stoornis
neurastenie omdat dit in de ziekteclassificatie ook als vermoeidheidssyndroom vermeld wordt. Meer
bewegen is dan het (verkeerde) advies. ME patiënten hun klachten verergeren immers na fysieke inspanningen
tengevolge van een falend immuunsysteem. Dit kan bij zwaar zieke patiënten tot grote
gevolgen lijden.»
«Verkeerde voorlichting»
«Een verkeerde voorlichting en een verwaarlozing van ME patiënten is ook de Belgische overheid haar
verantwoordelijkheid. ME patiënten vragen al enige tijd aan de overheidsinstanties de diagnose criteria
voor ME (internationale consensus criteria – ICC) te verspreiden onder artsen. Daarnaast dienen patiënten
met de diagnose CVS er zich bewust van te zijn dat ze mogelijks lijden aan de ziekte ME. In feite zou
men moeten afstappen van de benaming CVS omdat dit geen ziekte is maar een werkdefinitie die meer
kwaad dan goed heeft teweeggebracht. Een goede diagnosemethode en begripsomschrijving moet
immers in de praktijk voor arts en patiënt een meerwaarde bieden. Dit is niet het geval bij CVS.»

Geen opmerkingen: