Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 19 oktober 2011

Lage inkomens voor één euro naar de huisarts

Lage inkomens voor één euro naar de huisarts      Christelijke Mutualiteit


Vanaf 1 december betalen patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of hetOmnio-statuut nog één euro voor een consultatie bij de huisarts. Heeft de patiënt geen globaal medisch dossier (GMD), dan betaalt hij een halve euro extra.
Is de huisarts geconventioneerd - wat betekent dat hij het akkoord met de ziekenfondsen volgt - zal de rest van het honorarium voor een raadplegingrechtstreeks worden afgerekend met het ziekenfonds. Voor huisbezoeken mag de huisarts voor deze sociale categorieën deze rechtstreekse afrekening ook toepassen, maar is hij niet verplicht.
"Wij ijveren hier al langer voor", stelt CM-voorzitter Marc Justaert. "We zien namelijk dat steeds meer mensen zorg uitstellen omwille van financiële problemen en het moeilijk hebben om het volledige honorarium voor de arts op tafel te leggen. Dankzij deze maatregel hebben we nu weer een barrière kunnen opheffen.”

Lage inkomens kunnen voor één euro naar de huisarts

Wat te doen?
Of je de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut hebt - en dus in aanmerking komt voor deze nieuwe regeling - kun je afleiden van je gele klever. Je hebt er recht op indien het eerste deel van de code onderaan de klever eindigt op een 1 (bv 121/121). Is dit het geval, overhandig dan een gele klever aan je huisarts en vraag of hij de regeling betalende derde wil toepassen.
De regeling geldt enkel indien de huisarts geconventioneerd is. Dit kan je nagaan met onze module 'Zorgverleners opzoeken'.

Bedragen voor raadpleging bij geaccrediteerde erkende huisarts
(vanaf 1 december)  
HonorariumTegemoetkoming Remgeld
Normale
tegemoetk.
Verhoogde
tegemoetk.
 Normale tegemoetk. Verhoogde tegemoetk.
Zonder GMD22,9816,9821,48 6 1,50
Met GMD22,9818,9821,98 4 1

Bookmark and Share

Geen opmerkingen: