Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

maandag 19 september 2011

Voorstelling .villarozerood

http://www.villarozerood.be


Hier volgt een korte voorstelling wat Villarozerood is en
waarvoor ze staat. Voor meer informatie ga naar de site ( link) 


De gezinnen rond Kurt, Jan, Marieke, Emma en vele andere gezinnen die de zorg dragen voor een zwaar ziek of ernstig gehandicapt kind, botsen vandaag op een hiaat in het zorgaanbod. Ze hebben weinig tot geen mogelijkheid om met hun gezin op vakantie te gaan wegens gebrek aan passende infrastructuur, te duur of te moeilijk om zorg georganiseerd te krijgen. Nochtans legt de voortdurende zorg een zware last op zowel de ouders als de broers en zussen en andere mantelzorgverleners. In geval van een crisis is hospitalisatie vaak de enige oplossing, hoewel dat medisch gezien niet altijd nodig is. Een dergelijke hospitalisatie kan ouders het gevoel geven dat ze tekortschieten en kan zo hun draagkracht verder aantasten. Even rust inbouwen of op adem komen, wat opvang vinden of gewoon begeleid vakantie kunnen nemen, in een niet gemedicaliseerde en toch op zorg gerichte omgeving, is een manier om die druk wat te verlichten…

Villa Rozerood wil zo’n omgeving zijn, een omgeving waar gezinnen een aangepaste infrastructuur én een geïndividualiseerde zorgondersteuning vinden, zowel voor hun zieke als gezonde kind(eren) als voor henzelf. En Villa Rozerood is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of socio-culturele achtergrond.

Voor wie

Villa Rozerood richt zowel naar gezinnen als naar groepen met zwaar zorgbehoevende kinderen tussen 0 en 18 jaar met een ernstige of levensbedreigende ziekte, een zware handicap of herstellend van een ernstig (verkeers)ongeval en waarvan de familie nood heeft aan bijstand. In de vakantieperiodes en (verlengde) weekends is de Villa voorbehouden voor gezinnen. Er kunnen 7 tot 10 kinderen met hun familie terecht. Tijdens de midweken buiten de vakantieperiodes kunnen er ook groepen uit zorgvoorzieningen (MPI’s, ziekenhuizen, ..) terecht. De directie van Villa Rozerood hanteert een voorrangsboekingsbeleid op basis van een aantal criteria, waarbij o.m. de zorggraad een belangrijke rol speelt.
Villa Rozerood waarborgt een volledige hotelfunctie voor respijt-, opvang- en/of vakantieverblijf. De zorg die wordt aangeboden is een totale zorg, zowel fysiek, emotioneel als sociaal, en wordt gegarandeerd door een op totale zorg gerichte omkadering.

Villa Rozerood als respijthuis voorziet opvang in de volgende gevallen:
 1. wanneer de ziekenhuisopname niet meer nodig is en de terugkeer naar huis voorbereid moet worden;
 2. wanneer er geen hoop op genezing meer is voor het zwaar zieke kind en de terminale fase thuis moeilijk te begeleiden is;
 3. wanneer het tijdelijk moeilijk is om het kind thuis te verzorgen terwijl een ziekenhuisopname toch niet noodzakelijk is;
 4. wanneer de naasten (ouders, schaduwkinderen, andere familieleden of mantelzorgers) van het kind even opnieuw op krachten willen komen of er even tussenuit moeten, kunnen zij hun zieke kind een tijdje overlaten aan de goede zorgen van het personeel van Villa Rozerood.
Villa Rozerood als huis voor zorgvakantie biedt een aantal recreatieve en educatieve activiteiten en mogelijkheden, naast een volledige hotelservice. Door het aanbieden van (veilig) spelmateriaal in een professionele omkadering wil men een “bijna-thuis-atmosfeer” creëren, ver weg van de sfeer van het ziekenhuis.
Zo wordt er ondermeer voorzien in:
 • binnen- en buitenspelmateriaal zoals bordspelen, PC, spelconsoles, fietsen, tafeltennis,…;
 • een brussenwerking voor de schaduwkinderen, via samenwerking met vrijwilligers en/of externen;
 • toeristische informatie op maat van de gezinnen en groepen;
 • de organisatie van (toeristische) activiteiten voor gezinnen en groepen.  Organisatie

  De VZW Villa Rozerood is opgericht door en werkt enkel en alleen op basis
   van de
   vrijwillige inzet van een aantal bestuurders. Bij de samenstelling van
   de Raad van Bestuur hebben de initiatiefnemende organisaties, de Stichting
   voor Palliatieve Zorg en het Steunfonds Zusters der Heilige Engelen, ervoor
   gezorgd dat de nodige kennis en competentie is ingebracht. Daarnaast hebben
   de leden van de Raad van Bestuur ook een breed netwerk van contacten in
   zowel overheid, bedrijfsleven als zorgsector.
  De statuten van de VZW werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
   8 augustus 2008.
  Verder werkt Villa Rozerood in overleg met een aantal organisaties die een
   directe link met de doelgroepen garanderen. Zo is er een
   samenwerkingsverband met een aantal

  (kinder)afdelingen van ziekenhuizen en belangengroeperingen van
   patiëntgroepen:

  Bestuurders
  >Dhr. Luc Hantson, Directeur planning en logistiek VZW Werken Glorieux, Ronse, voorzitter
  >Mw. Ruth Raes, Coördinator VZW Het Leven Helpen, Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost- Vlaanderen, ondervoorzitter
  >Dhr. Emmanuel Vandewoestyne, Voorzitter NEOS en inwoner De Panne, penningmeester
  >Dhr. Tom Roelants, Directeur wegen en verkeer, Vlaams Gewest, secretaris
  >Dhr. Manu Keirse, Hoogleraar aan de KUL en auteur rond verlies en rouw
  >EZ Magdaleen, Bestuurder VZW Werken Glorieux, Ronse
  >Mw. Colette Raymakers, Voorzitter VZW Het Leven Helpen, Stichting voor palliatieve zorg en initiatiefnemer
  >Dhr. Lieven Vandenberghe, Algemeen Directeur AZ St.-Lukas, Gent voormalig Directeur- Generaal van Kind en Gezin
  >Dhr. Herman Van Impe, Zaakvoerder ViasDFK Bedrijfsrevisoren, Brussel-Aalst
  >Dhr. Gilbert Claes, Directeur Vakantiehuis Fabiola, Maasmechelen
  >Dr. Armando Barillari, hoofdpediater AZ Maria Middelares Gent, voormalig voorzitter Belgische academie voor pediatrie
  >Dr. Georges Vereecke, voorzitter van Geneesheren-Directeurs RIZIV op rust

  Geen opmerkingen: