Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

donderdag 16 juni 2011

Vlaams Belang Kamerfractie - Salus populi suprema lex esto - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
Afdrukken
woensdag 15 juni 2011
VB-resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zorgt voor grote consternatie in commissie Volksgezondheid
Naar aanleiding van de eerdere bespreking in de Kamer van de resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom, had Rita De Bont al de nodige aandacht getrokken op de gelijkaardige problematiek waarmee ME/CVS patiënten te kampen hebben. Evenzeer had zij de negatieve evaluatie van de bestaande goed gefinancierde referentiecentra en ook heel wat getuigenissen van CVS- patiënten die door een snelle biomedische diagnose en een snelle medicamenteuze interventie weer in staat werden gesteld een normaal leven te leiden scherp in het licht gesteld.
Toch bleek dat niet voldoende voor haar collega’s-commissieleden, want zij bleken totaal onvoorbereid toen een eigen VB-resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom aan de agenda stond. Er was grote consternatie en men wist niet goed hoe het debat verder aan te pakken… Want een VB-resolutie stemmen, dat kon toch zomaar niet?! We leven nu eenmaal in “Absurdistan”…
Rita Be Bont wees er toen messcherp op dat politieke spelletjes hier niet op hun plaats waren en dat de commissieleden maar één verantwoordelijkheid hebben en dat is deze op te nemen ten opzichte van deze patiënten. Het gaat immers naar schatting over een aantal ME/CVS patiënten van 1 op 250 inwoners, of +/- 40.000 voor het ganse land, Nederlandstaligen, Franstaligen, Duitstaligen en van alle politieke kleuren. Na een korte schorsing van de vergadering bleek dat de commissieleden toch een geweten hebben. Omwille van de ernst van de door het Vlaams Belang aangekaarte problematiek besloot de commissie de problematiek toch grondig te onderzoeken en zelfs in het najaar een ronde tafel rond CVS te organiseren.
Op voorwaarde dat men zich aan de tijdslimiet houdt en iedereen zou gehoord worden bij die rondetafelconferentie (ook de biomedische school, die een grote voorstander is van het aanwenden van de Canadese Consensus Criteria bij de diagnosestelling van ME/CVS als neurologische aandoening), ging Rita De Bont ermee akkoord de stemming over haar resolutie uit te stellen tot het najaar.
Voor het Vlaams Belang is het inhoudelijke resultaat immers veel belangrijker dan een persoonlijke handtekening onder een resolutie. De ME/CVS-patiënten kunnen in ieder geval op onze inzet blijven rekenen.
Geen opmerkingen: