Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

vrijdag 1 april 2011

EVO: 'In de tachograaf sluimert een vrachtlading aan boetes'

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=8177

ZOETERMEER - Vijf jaar na de invoering van de digitale tachograaf is er binnen het bedrijfsleven nog steeds veel onduidelijkheid en onbegrip over de toepassing en de consequenties van de rij- en rusttijdenwetgeving voor chauffeurs. Daardoor wordt de wetgeving gemakkelijk overtreden, vaak onbewust. Bijna alle Nederlandse bedrijven maken zich hieraan schuldig omdat één minuut te lang rijden al een overtreding is.


 De digitale tachograaf registreert dit meedogenloos. Omdat alle ritgegevens een jaar lang verplicht worden bewaard, herbergt deze data een enorme hoeveelheid potentiële boetes. EVO, belangenvereniging voor eigen vervoerders, stelt dat een juist kennisniveau over de tachograafwetgeving bij het bedrijfsleven vereist is, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. 

Onwetendheid over tachograafwetgeving 
Ondernemers die hun goederen vervoeren met voertuigen of voertuigcombinaties zwaarder dan 3,5 ton moeten een tachograaf gebruiken. Men denkt altijd dat de tachograafwetgeving geldt voor vrachtauto's maar ook bestelauto's met aanhangwagens kunnen tachograafplichtig zijn. Onbekendheid hierover zorgt bij aanhouding voor boetes van zeker 2200 euro. Ondernemers kunnen zich een boete besparen door zich te verdiepen in de tachograafwetgeving. 

Hoge boetes 
De tachograaf registreert de rij- en rusttijden heel nauwkeurig en maakt alleen onderscheid tussen goed en fout. Een overtreding van de rij- en rusttijden kan leiden tot zeer hoge boetes, tot wel 13.000 euro. Met name voor eigen vervoerders is dit problematisch omdat het vervoer van eigen goederen geen kernonderdeel is van hun dagelijkse werkzaamheden. Zo is de eigenaar van een bakkerij primair met zijn vak bezig. Hij heeft geen logistieke expertise, maar de bakkerswinkels moeten wel bevoorraad worden. 

Parkeren op de vluchtstrook 
De praktijk is dus weerbarstiger dan de wetgever zou willen. Dat leidt bij het bedrijfsleven tot veel onbegrip. Zo kan het voorkomen dat een chauffeur vlakbij zijn eindbestemming eerst tien minuten moet rusten. Ook gebeurt het regelmatig dat een chauffeur twee uur van zijn huisadres ergens langs de snelweg zijn weekendrust van 45 uur moet nemen voordat hij de laatste kilometers kan afleggen. Bovendien zijn er altijd onverwachte gebeurtenissen die het strakke tijdschema in de war kunnen brengen. En wat doet een chauffeur als hij de afslag naar een parkeerplaats niet op tijd haalt? Parkeren op de vluchtstrook? 10 seconden is volgens de wet al het verschil tussen goed en fout. Het bedrijfsleven ervaart het als een behoorlijke opgave om zich echt goed aan de wetgeving te houden. 

Strengere controle
Vooralsnog kan het Nederlandse bedrijfsleven rekenen op de coulance en het begrip van de controleurs. Deze handelen vooral naar de geest van de wet. In het buitenland wordt veel strenger opgetreden, wat vaak leidt tot onaangename verrassingen. In Nederland zal de controle op termijn door de bezuinigingsplannen digitaal gaan plaatsvinden, waardoor de menselijke factor zal verdwijnen. Hierdoor dreigt het aantal boetes explosief te groeien. 

Duidelijkheid 
Door de onduidelijkheid over de tachograafwetgeving komen er jaarlijks duizenden vragen bij EVO binnen. Dit vraagt dus om een goede informatievoorziening en het leveren van eenvoudige hulpmiddelen zodat ondernemers zich goed aan de wet kunnen houden. Daarin vervult EVO als enige vereniging in Nederland voor haar leden een voortrekkersrol. EVO ziet het dan ook als haar taak om ondernemers te behoeden voor vervelende situaties door hen goed over de complexe wetgeving te informeren en te ondersteunen bij de naleving ervan. Dit doet de belangenbehartiger door middel van de Rij- en Rusttijden Checker, voorlichtingsbijeenkomsten en een overzichtskaartje voor chauffeurs.

Die informatie is zeer zeker hard nodig !! Wat die minuut ( en door omstandigheden dikwijls iets meer ) betreft mag er een marge ingebouwd worden vind ik. Als je als vrachtwagenchauffeur net in een file staat waar je niet uit weg raakt en dikwijls ook de vrachtwagen dan niet even kan opzij zetten ( rood licht, kruispunt op autosnelwegen... ) ben je de klus !!! Het kan toch niet de bedoeling zijn om mensen te gaan beboeten die niets verkeerd doen en enkel hun werk goed  en veilig willen doen !! Dan is men behoorlijk verkeerd bezig !!!

Geen opmerkingen: