Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 23 maart 2011

GELUKSPANDEMIE


Een pandemie is bezig zich te verspreiden aan een razende snelheid.   De WWO (Wereld-Welzijns-Organisatie) voorziet dat   miljarden individuen besmet zullen geraken in de volgende 10 jaar.   Hierbij de symptomen van deze ziekte :   1 - De neiging om zich te laten leiden door zijn eigen intuïtie in plaats van te handelen onder de druk van angsten, opgedrongen ideeën en gedrag geconditioneerd vanuit het verleden;   2 - Totaal gebrek aan interesse om anderen te veroordelen, zichzelf te veroordelen, en om zich bezig te houden met al wat conflict kan voortbrengen;   3 - Totaal verlies van de capaciteit om zich zorgen te maken   (dit is een van de ergste symptomen);   4 - Een continu genoegen in het appreciëren (of is het: zien?!) van mensen en dingen zoals ze zijn, wat met zich meebrengt dat men de anderen (en zichzelf!: gaat vanzelf, natuurlijker-wijs in ten volle zien/doorvoelen wat is) niet meer wil veranderen;   5 - Het verlangen om zichzelf te veranderen om de eigen gedachten, gevoelens, emoties, lichaam, materieel leven en omgeving op een positieve manier te beheren zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid, creativiteit en liefde ten volle ontwikkeld wordt;   6 - Herhaalde aanvallen van glimlachen, de glimlach die “dank u” zegt en die een gevoel van eenheid bouwt met al wat leeft;   7 - Een steeds verder groeiende openheid naar kinderlijkheid, simpelheid;   lach en blijheid;   8 - Steeds frequentere momenten waarin men in communicatie komt met zijn/haar ziel in non-dualiteit, wat een aangenaam gevoel van voldaanheid en geluk veroorzaakt;   9 - Er genoegen in vinden zich als een genezer te gedragen die blijheid en licht brengt, in plaats van kritiek of onverschilligheid;   10 - De bekwaamheid om alleen te leven, in koppel, in een familie en in gemeenschap op een vlotte en gelijkwaardige manier, zonder slachtoffer of beul te spelen, of zelfs redder;   11 - Een gevoel van verantwoordelijkheid en geluk dat men aan de wereld zijn/haar dromen over een overvloedige, harmonieuze en vrede-volle toekomst wil aanbieden;   12 - Totale aanvaarding van zijn/haar eigen aanwezigheid op aarde en de wil om op elk moment te kiezen voor wat mooi, goed, waar en levend is.         Als u voort wil leven in angst, afhankelijkheid, conflicten, ziekten en conformisme, vermijd dan ten allen prijze contact met mensen die deze symptomen vertonen. Deze ziekte is vreselijk besmettelijk ! Als u reeds symptomen vertoont, weet dan dat uw toestand waarschijnlijk hopeloos is. Medische behandelingen kunnen tijdelijk enkele symptomen doen verdwijnen, maar kunnen de onontkoombare voortgang van de ziekte niet tegenhouden. Er bestaat geen vaccin anti-geluk. Omdat deze geluks-ziekte het verlies van de angst om te sterven veroorzaakt, die een van de centrale peilers is waarop het geloof in de materialistische moderne maatschappij berust, riskeert er grote sociale beroering te ontstaan zoals: stakingen van de oorlogsdrang en van de drang om gelijk te hebben; er zouden kringen kunnen komen van mensen die hun genezing vieren, crisissen van slappe lach en seances van collectief emotioneel afreageren; er zouden samenscholingen van gelukkige mensen kunnen ontstaan die ZINGEN, DANSEN en HET LEVEN VIEREN.     FIJNE DAG !    

Geen opmerkingen: