Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

zondag 20 maart 2011

Burgerinitiatief tegen dierproeven op honden en katten

http://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5535


Tienduizenden Nederlanders geven belangrijk signaal

Vandaag heeft de Anti Dierproeven Coalitie haar burgerinitiatief gepresenteerd voor een verbod op dierproeven met honden en katten. Meer dan 75.000 honden en 30.000 katten zijn in Nederlandse laboratoria gebruikt voor experimenten tijdens de afgelopen decennia. Ruim 57.000 mensen hebben hun handtekening onder de petitie gezet waarin de Tweede Kamer wordt verzocht onmiddellijk een einde te maken aan deze dierproeven.
Esther Ouwehand nam vanmiddag een pakket met handtekeningen in ontvangst. De Partij voor de Dieren is blij met de brede ondersteuning van het burgerinitiatief van de Anti Dierproeven Coalitie. Esther Ouwehand: “Een ruime meerderheid van de Nederlanders heeft grote moeite met dierproeven. De meeste partijen in de Kamer negeren dat. Het brede maatschappelijke verzet tegen experimenten op levende dieren arriveert nu in het hart van onze democratie. Complimenten!”
De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een einde aan alle dierproeven en heeft sinds haar intrede in de Kamer tal van initiatieven genomen om het aantal experimenten op dieren terug te dringen en het dierproevenbeleid in Nederland en Europa aan te scherpen. Zo is het budget voor alternatieven voor dierproeven verdubbeld en moet voortaan bij de financieren van wetenschappelijk onderzoek door de overheid vooraf worden bekeken of daar geen dierproeven mee worden gedaan.
Voor de komst van de Partij voor de Dieren werd er in de Kamer nauwelijks over dierproeven gesproken. Nu wordt minstens een keer per jaar tijd vrijgemaakt op de agenda voor een debat. Het burgerinitiatief voor een verbod op experimenten op honden en katten zal de Kamer opnieuw dwingen zich te buigen over de morele dilemma’s van het gebruik van proefdieren in ons land.
De Commissie voor de burgerinitiatieven zal het voorstel van de Anti Dierproeven Coalitie de komende maand toetsen aan de regels die gelden voor het indienen van burgerinitiatieven. De Partij voor de Dieren wacht het oordeel van die commissie af, maar zal in elk geval aandringen op behandeling in de Kamer. De Anti Dierproeven Coalitie heeft de minimumgrens van veertigduizend handtekeningen voor een burgerinitiatief ruimschoots overschreden. Hiermee hebben tienduizenden Nederlanders een belangrijk signaal afgegeven.


Zie ook de bijdragen aan (door de PvdD aangevraagde) Kamerdebatten over dierproeven
en de Kamervragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteldBekijk de site van de partij bij interessante links 

Geen opmerkingen: