Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 2 februari 2011

stop de heppzucht Onderwerp: oproep : partijdigheid van de krant "de standaard" ,geen recht van schrijven voor medisch journalist

Onderwerp: oproep : partijdigheid van de krant "de standaard" ,geen recht van schrijven voor medisch journalist
Oproep : “geen recht van schrijven” in de krant “De Standaard”
Medisch journalist, Marc Van Impe, schreef een uitgebreide reactie op het beruchte artikel in de Standaard d.d. 24.01.11 “chronische vermoeidheid is een vuilnisbelt”(zie : artikel) waar de professoren Van Houdenhove en Blockmans als het ware zelf een vonnis uitspraken over Dr. Coucke die zijn ME/CVS-patiënten biomedisch behandelt. De opiniebijdrage van de heer Van Impe zou gepubliceerd worden in deze krant, wat mij betreft heel logisch is, omdat er m.i. te veel met modder gegooid werd in het oorspronkelijke artikel en het zelfs onwaarheden bevatte. Maar ineens trok “de Standaard” haar belofte in en publiceerde de reactie niet, dit onder het mom van “we willen de cvs-discussie stilleggen”… volgens mij zijn dat valse voorwendsels! Een reactie waar ingegaan wordt tegen de starre en lang achterhaalde visie van Van Houdenhove en Blockmans (referentiecentrum Leuven)… een reactie waarin duidelijk uitgelegd wordt dat ME/CVS lichamelijk is en biomedisch behandeld dient te worden… wordt ineens “achtergehouden”… en mag blijkbaar niet gelezen worden… toch niet in “de Standaard”. Gelukkig vond ik een andere weg om deze reactie te bemachtigen… en wil deze via andere kanalen zo veel mogelijk verspreiden… lees ze aub en verspreid ze verder… en vooral : laat “de standaard” weten dat je onderstaande reactie van Marc Van Impe gelukkig hebt kunnen lezen via andere kanalen dan via hun krant…. dat je hun eenzijdige en niet neutrale berichtgeving betreurt …. dat blijkbaar niet iedereen recht van schrijven heeft in hun krant.  
hoofdredactie@standaard.be
hartelijk dank,
hilde vdh

Reactie van Marc Van Impe : 
CVS is een leugen
In het artikel dat maandag in De Standaard verscheen onder de titel De strijd om de CVS patiënt, herhaalt prof.em. dr. Boudewijn van Houdenhove zijn klassiek mantra: CVS is stress gerelateerd, dus het best te behandelen met gedragstherapie en aangepaste revalidatie. Zijn collega prof.dr. Daniel Blockmans zegt: Haast iedereen is het erover eens, CVS is een psychosomatische aandoening. Het Riziv stelt in een ontwerp KB betreffende de werking van de referentiecentra voor CVS/ME, dat CVS/ME in stand wordt gehouden door negatieve cognities, zoals “overdreven aandacht voor pijnprikkels”, bewegingsangst en de daaruit voortvloeiende deconditionering. Biomedische diagnose én behandeling worden in het ontwerp KB door het RIZIV “per decreet” verboden. In beleidsdocumenten van het RIZIV worden biologische afwijkingen systematisch ontkend. Nochtans had eerdere evaluatie door het KCE bewezen dat de resultaten van vijf jaar experimenteren nihil waren. Wij begrijpen dit niet. De auteur van dat KB, prof. Dr. Jean-Pierre Baeyens schrijft in zijn verantwoording dat men tot die conclusie kwam op basis van ‘evidence-based’ data, afkomstig van gereputeerd wetenschappelijk onderzoek. Merkwaardig genoeg maken ze geen melding van het onderzoek van het Amerikaanse Whittemore Peterson Institute, het National Cancer Institute en de Cleveland Clinic dat op 8 oktober 2009 verscheen in Science en dat bewees dat bij maar liefst 65% van de CVS/ME patiënten een virale infectie, veroorzaakt door een retrovirus, kon aangetoond worden. Dat heeft er in de VS toe geleid dat de CDC het onderzoek naar de oorzaak en behandeling van CVS/ME uit handen genomen heeft van de biopsychosociale school en dat het team dat onderzoek doet naar HIV nu belast is met een nieuw onderzoek. Engels onderzoek, dat op 6 januari 2010 (PlosOne) verscheen heeft dit Amerikaans onderzoek proberen ontkrachten. Maar eens te meer bleek dat de auteurs van het Engelse onderzoek met elkaar afgesproken te hebben tot welk resultaat ze moesten komen. Dat is niet minder dan wetenschappelijke fraude. Van de hoofdauteur dr. Wessely is geweten dat hij niet aarzelt om zijn wetenschappelijk werk te laten manipuleren. Een commissie van het Britse Hogerhuis heeft begin deze eeuw al vastgesteld dat de man gefinancierd wordt door de verzekeringsmaatschappijen.
Van Houdenhove zegt dat de verwachtingen van het Riziv inzake de resultaten van de referentiecentra onrealistisch waren. Dat is een eufemisme. Bij de eerste werkvergadering van de leiders van de referentiecentra werden de CVS-patiënten reeds getypeerd als renteneuroten. Nochtans is bekend dat CVS-patiënten niet liever willen dan opnieuw geïntegreerd te worden in de maatschappij, dat ze opnieuw (deeltijds) aan het werk willen. Niemand wil zonder inkomen vallen. Niemand wil afhankelijk van derden zijn.
Nochtans bestaan er medicamenteuze behandelingen die de talrijke symptomen van deze zwaar invaliderende aandoening kunnen verlichten. Kinderen die vroegtijdig een biomedische behandeling krijgen, kunnen daadwerkelijk genezen. Met de huidige wetenschappelijke kennis die voorhanden is, is het misdadig om hen een gezonde toekomst te ontzeggen. Volwassenen kunnen mits de juiste medicatie gestabiliseerd worden. Tevens bestaat de grote nood aan financiële middelen, die in het biomedisch onderzoek geïnvesteerd dienen te worden, om heilzame therapieën verder uit te werken. Het Riziv, onder druk van het grootste ziekenfonds van dit land, de CM dat het voor het zeggen heeft in het Intermutualistisch Comité, weigert die middelen. Sterker nog, de artsen die de lijn van het Riziv niet volgen worden bedreigd met broodroof. Het ergste is dat heel wat patiënten in de referentiecentra een CVS-label opgespeld krijgen dat ze nooit meer kwijtraken, terwijl ze eigenlijk aan andere ernstige aandoeningen lijden. Wij beschikken over talloze gedocumenteerde gevallen met hart- en bloedvatafwijkingen, met kanker, met ernstige hormonale stoornissen of met maag-en darmproblematiek. Deze patiënten wordt verdere behandeling geweigerd.
Als het om CVS/ME patiënten gaat, is alles moeilijk. Dan is het zelfs moeilijk om eerlijk te blijven. Als verenigingen juichten wij de oprichting van de referentiecentra toe. We hebben ons vergist. Maar we geven niet op. Wij willen van de premisse af dat CVS/ME een biopsychosociale aandoening is. En wij willen dat artsen de keuzevrijheid hebben om de patiënt naar eer en geweten het best te behandelen en niet dat psychotherapie als regel wordt opgelegd. Is het overigens niet merkwaardig dat een aantal beleidsmakers, inclusief bestuurders van ziekenfondsen, geneesheren en hoogleraren van verschillende universiteiten, hun familieleden die aan CVS lijden precies naar beide artsen die nu vervolgd worden, in behandeling sturen.
Tenslotte nog dit: beide hoogleraren, Van Houdenhove en Blockmans, treden regelmatig op als expert voor verzekeringsmaatschappijen die er alle baat bij hebben dat CVS een psychosomatische leugen blijft. Dan heeft de patiënt immers geen recht op een uitkering of tegemoetkoming. Daarover door mij geïnterpelleerd zei Van Houdenhove dat dit nu eenmaal een van de perversiteiten van ons systeem is. Ik had het niet beter kunnen bedenken.

Marc van Impe
De auteur is medisch journalist, medeoprichter van de CVS-Liga, en echtgenoot van dr. Anne Marie Uyttersprot. De inhoud van dit schrijven wordt onderschreven door de patiëntenverenigingen Meab, CVS-Contactgroep en de ME-vereniging en werd eerder naar het Riziv gestuurd. Er kwam geen antwoord.

Dergelijk groot onrecht kunnen wij niet tolereren !! Temeer omdat eerlijke artsen en verslaggevers in hun werk worden geboycot EN omdat vele patiënten daardoor ook een dikwijls mensonwaardig leven wordt opgelegd die nochtans verholpen kan worden !!!!!  In wat voor een maatschappij leven wij als het mogelijk is dat een sociale instelling, die nochtans bedoeld is om mensen te helpen, uit winstbejag zwaar zieke mensen, waaronder zelfs kinderen,verplicht veroordeeld tot een zwaar onnodig pijnlijk lijden ..., !!!
Het stelt me dan ook teleur dat een kwaliteitskrant ( zo dacht ik toch ) aan dergelijke leugens meewerkt en rechtgeaarde reacties doodzwijgt of zelfs pertinent weigert te publiceren !

Geen opmerkingen: