Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

maandag 24 januari 2011

Vanaf 2013 kilometerheffing in Belgie

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=7894

BRUSSEL - Het akkoord tussen de drie gewesten over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens en een elektronisch vignet voor personenwagens vanaf 2013 is nu dan echt een feit. Na de Waalse en Brussels regering heeft nu ook de Vlaamse regering het licht op groen gezet. De Vlaamse regering weerlegt de kritiek dat de invoering van het wegenvignet een belastingverhoging betekent.Het akkoord tussen de gewesten betekent dat zware vrachtwagens vanaf 2013 in plaats van het Eurovignet een kilometerheffing zullen moeten betalen, onder meer variërend in functie van de plaats en de afgelegde afstand.

Bedoeling is dat vanaf 2013 ook alle personenwagens, ook buitenlandse, mee betalen voor het gebruik van de Belgische wegen. Daarvoor wordt een elektronisch wegenvignet ingevoerd. Voor Belgen zal het wegenvignet deel uitmaken van de hervormde verkeersbelasting. Die zal dan enerzijds bestaan uit het bedrag voor het vignet en anderzijds uit een variabel bedrag voor de externe kosten van het voertuig.

De inkomsten van het wegenvignet gaan naar het gewest waar de weggebruiker woont. Voor de inkomsten van buitenlandse personenwagens is er een verdeelsleutel: Vlaanderen (52 procent), Brussel (10 procent) en Wallonië (38 procent).

Geen opmerkingen: