Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 26 januari 2011

Peter van Dalen wil snel besluit over Europese tolheffing

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=7905

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft vandaag in de Transportcommissie van het Europees Parlement gepleit voor een snel besluit over een Europese tolheffing voor het wegvervoer. Al tien jaar lang discussieert het Europees Parlement over het doorberekenen van de kosten van luchtvervuiling en lawaai van vrachtwagens. Van Dalen wil dat daar nu een einde aan komt: "Tien jaren lang praten heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. We moeten nu een besluit nemen dat rekening houdt met de belangen van de vervoerders en hen een sterke prikkel geeft het wegvervoer milieuvriendelijke te maken."


Die sterke prikkel moet volgens Van Dalen bestaan uit een forse korting op de tolheffing voor Euro V en Euro VI vrachtwagens. Van Dalen: "Als we vrachtwagens met deze motoren een forse korting geven op de tolheffing wordt het voor de ondernemers meer en meer interessant om te investeren in deze vrachtwagens. Daarmee zou het wegvervoer een grote stap zetten in het verbeteren van haar milieuprestatie."

Van Dalen heeft goede hoop dat deze insteek op een meerderheid in de Transportcommissie kan rekenen. Daarbij is het wel belangrijk dat het systeem niet zorgt voor bureaucratische rompslomp. Van Dalen: "Het tolsysteem moet goed te gebruiken zijn. Momenteel rijden er vrachtwagenchauffeurs rond met 7 verschillende tolkastjes in de cabine en dat moet echt worden opgelost met deze Europese tolheffing. Europa moet werken aan één systeem voor alle Europese landen zodat de invoering van het tolsysteem soepel verloopt."

Ten slotte wil Van Dalen dat de lidstaten volledig transparant zijn over het gebruik van de opbrengsten van de tolheffing. Van Dalen: "Ik wil dat de opbrengsten van de tolheffing worden gebruikt om het hele Europese vervoersysteem schoner te maken. Dat is immers de reden om deze heffing in te voeren. Ik wil van het wegvervoer geen melkkoe maken. Als we de kosten van luchtvervuiling en lawaai gaan doorberekenen aan de vervoerders, dan moet dat geld worden gebruikt om die kosten verder terug te dringen."

Geen opmerkingen: