Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 12 januari 2011

Naleving arbo-regels op zeeschepen niet verbeterd

De naleving van de arbo-regels op Nederlandse zeeschepen is niet verbeterd. Deze conclusie trekt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) uit de eindrapportage ARBO Zeevaart 2008/2010. Het rapport geeft de inspectieresultaten van 1 mei 2008 tot 1 mei 2010 en vergelijkt deze met de inspectieresultaten van de periode 1 mei 2007 tot 1 mei 2008. Het aantal gebreken in deze inspectieperiodes is gelijk gebleven.


http://www.transport-online.nl/site/nieuws-spoorluchtzee/index.php?news=1044De IVW vraagt de brancheorganisaties het rapport onder de aandacht van de sector te brengen en actie te ondernemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. De inspectie gaat zelf de toezichtdruk verhogen op de minder goed presterende bedrijven.

In totaal controleerde de IVW 453 schepen op naleving van de Arbowet. Bij een derde van de gecontroleerde schepen waren de arbeidsomstandigheden in orde. De inspectie constateerde bij de rest 766 gebreken. Een deel van de gebreken kan een direct gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de bemanning.

De meeste overtredingen betreffen organisatorische aspecten. Zo waren de risicoinventarisatie en –evaluatie en de bemanningsdocumenten vaak niet op orde of klopte de arbeids- en rusttijdenregistratie niet. De overige tekortkomingen zijn technisch van aard zoals verkeerd gebruik van of defecte luikenwagens, vaste slijpmachines en lastrafo’s of een gebrekkige brandveiligheid en legionellabeheersing. Na afloop van elke inspectie is een inspectierapport opgemaakt ter verbetering van de aangetroffen situatie. Daarnaast zijn als extra handhavingsinstrument, zeven van de geïnspecteerde schepen aangehouden omdat de gebreken ten aanzien van de bemanning en bemanningsdocumenten zeer ernstig waren.

De arbeidsomstandighedenwetgeving is wetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De IVW houdt toezicht op naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving aan boord van Nederlandse


Bijlage:


» Rapport_ARBO_Zeevaart_2008-2010_tcm247-297971.pdf (Downloads: 14 - Grootte: 311.78 KB)

Geen opmerkingen: