Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

woensdag 5 januari 2011

Fiscale aftrek mogelijk voor duurzaam transport

http://www.transport-online.nl/site/transportnieuws/index.php?news=7828

Investeren in duurzaam vervoer blijft ook in 2011 fiscaal aantrekkelijk. Bedrijven kunnen voordelig investeren in elektrische en hybride voertuigen. Of in mobiele machines die elektrisch of hybride zijn aangedreven of gebruik maken van (groen) gas. Wel zijn de fiscale aftrekpercentages met ingang van 2011 tijdelijk met 10% (MIA) en 25% (Vamil) verlaagd. Dit blijkt uit een wijziging van de Milieulijst van de MIAVamil die op 29 december 2010 is gepubliceerd in de Staatscourant. 


Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Doel van de beide regelingen is Nederlandse ondernemers te stimuleren om te investeren in een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Mobiele werktuigen
Via de MIA en Vamil kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in mobiele machines waaronder trekkers, graafmachines, vorkheftrucks en laadschoppen. Deze machines staan onder vijf nieuwe omschrijvingen op de Milieulijst 2011. Het gaat om de volgende stille en schone mobiele werktuigen: mobiele machines voor (wegen)bouw en grondverzet, machines voor onderhoud van de openbare ruimte of bedrijfsterreinen, hef- of heiwerkzaamheden, emissiearme land-, tuin-, of bosbouwmachines, geluid- en emissiearme mobiele aggregaten, compressors of pompen en mobiele schonings- of tarrascheidingsinstallaties. Met deze nieuwe omschrijvingen zijn de oude omschrijvingen op de Milieulijst komen te vervallen.

De mobiele werktuigen kunnen elektrisch of hybride zijn aangedreven of gebruik maken van (groen) gas. De milieu-eisen kunnen verschillen. Aan elektrisch aangedreven mobiele machines worden bijv. minder eisen gesteld dan aan mobiele machines met een dieselmotor. Bij bijna alle mobiele machines worden eisen gesteld op het gebied van de emissie van uitlaatgassen en een langdurig gebruik van biosmeermiddelen. Mobiele machines die in de landbouwsector worden gebruikt, hoeven met ingang van 2011 niet meer te voldoen aan de geluidseisen.

Elektrisch en hybride transport
Op de Milieulijst van 2011 staan ook diverse elektrische en hybride voertuigen: de elektrische en plugin hybride auto, de elektrisch aangedreven bromfiets (snorfiets of scooter) met Lithium accu, de zeer zuinige of aardgasmotor aangedreven personenauto en de fiets met overkapping en trapondersteuning. Ook zijn er fiscale aftrekmogelijkheden voor milieuvriendelijke vaartuigen, vrachtwagens en bussen.

Tijdelijk lager voordeel
Van 2011 tot en met 2013 gelden er lagere aftrekpercentages voor MIA en Vamil. Het MIA-voordeel wordt met ingang van 2011 verlaagd van 40, 30 en 15 procent naar respectievelijk 36, 27 en 13,5 procent van het geïnvesteerde bedrag. De vrije afschrijving via Vamil was 100 procent, maar wordt tot en met 2013 beperkt tot 75 procent van het geïnvesteerde bedrag. Vanaf 2014 worden de percentages weer op het oorspronkelijke niveau gebracht.

MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. NL Milieu & Leefomgeving voert de MIA en Vamil uit.

Geen opmerkingen: