Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

vrijdag 3 december 2010

Infrastructuurbudgetten spoor en water onder druk

http://www.bouwmaterieel.nl/nieuws/5828/infrastructuurbudgetten-spoor-en-water-onder-druk.html?nb=bouwmaterieel&editie=03%20december%202010&link=Infrastructuurbudgetten%20spoor%20en%20water%20onder%20druk&WT.mc_id=mail_bouwmaterieel_03%20december%202010
Infrastructuurbudgetten spoor en water onder druk


Na 2010 nemen de financiële middelen van het rijk voor aanleg en onderhoud van infrastructuur af. Dit jaar is het budget € 8,4 miljard, in 2013 is dat afgenomen naar € 8,0 miljard. Vooral de uitgaven aan spoor- en water-infrastructuur dalen, het wegenbudget blijft nog een aantal jaren op peil. De daling is bij beheer en onderhoud van de infrastructuur groter dan bij aanlegprojecten.


Dit blijkt uit de analyse die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) heeft gemaakt. De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Infrastructuurmonitor; MIRT 2011’. In het MIRT staan alle grotere infrastructuurprojecten die op het gebied van wegen, spoor en water in Nederland worden voorbereid en uitgevoerd. 35% van de beschikbare middelen gaat naar de rijkswegen, 30% naar de railinfrastructuur. Het aandeel van watergerelateerde projecten is in vergelijking met twee jaar geleden toegenomen. In de komende jaren zal het aandeel van infrastructuurprojecten in de noordelijke Randstad en Oost-Nederland toenemen, ten koste van de zuidelijke Randstad en Zuid-Nederland.


180 projecten onder de loep

In het onderzoek zijn circa 180 projecten geanalyseerd. Daarvan zullen 33 projecten (één op de vijf) later worden opgeleverd in vergelijking met de planning van vorig jaar. Dit betreft vooral projecten die nu nog in de planfase verkeren. Naar type project gaat het vooral om regionale/lokale projecten met een rijksbijdrage. Het percentage vertraagde projecten is de afgelopen twee jaar licht afgenomen. Vooral hoofdwegenprojecten in de voorbereidingsfase van het MIRT zijn nu doorgestroomd.
Om alle projecten die nu in de planstudiefase staan na afronding van de procedures te kunnen realiseren, zijn onvoldoende financiële middelen gereserveerd. In de periode 2011-2015 zou hiervoor € 2,3 miljard extra nodig zijn. Daarvan betreft € 1,4 miljard wegenprojecten en € 0,6 miljard spoorprojecten.

Geen opmerkingen: