Welkomstwoordje

Welkom in ons Hoekje !!!
We hopen dat je hier een aangename verpozing vind en je je niet zal vervelen. Geniet er van.
Hoe werkt de pps ?
Bij dia`s als Dagboek van een hond en Liefdesgeschiedenis :
om die te laten afspelen ga je even naar de blogarchief en klik je daar op de link van de dia`s die je wil zien .
Gastenboek
Onderaan rechts , onder music oldies vind je een gastenboek
waar je je opmerkingen kan plaatsen wat je van deze blog vind,
of als je een vraag of iets anders wil kribbelen. Ga je gang.
Zoekmachine
Als je nog een beetje verder naar beneden gaat vind je ook onderaan rechts een google-zoekmachine waarmee je dus op het net kan surfen.
Nog een beetje verder naar onder vind je een zoekmachine waarmee je kan vertalen.
Volgen
Vlak daaronder, eveneens links, zie je dat je je als volger van het blog kan opgeven Meer uitleg hierover later.
Travel Talk
Is daar vlak onder. Daarmee kan je ook volgers en eigenaars van andere blogs vinden over de hele wereld. Je moet jezelf dan wel even aanmelden.
Share it
Daarmee kan je artikels delen of video`s op je facebook of Twitter.

Veel plezier !!

waarschuwing
Zoals je zal zien komen in dit blog niet alleen leuke artikelen en amusement aan bod, maar ook ernstige onderwerpen en dringende oproepen!!
Wij, die het goed hebben in ons dagelijks bestaan, laat ons onze ogen niet sluiten voor hen die grote nood kennen
en laat ons daar samen, waar we kunnen en hoe we kunnen ,
een uitgestoken hand bieden.
Al is het maar het tekenen van een petitie of het aanklagen van onrecht... Verspreid het, opdat ook de stem, de hulproep van deze mensen gehoord wordt... !
Dank u wel !!

sunwoef

vrijdag 26 november 2010

Strenge aanpak malafide doorstarters transportsector

http://www.ttm.nl/nieuws/id28906-strenge-aanpak-malafide-doorstarters-transportsector.html

Er komt een stichting van sociale partners die gaat strijden tegen transportbedrijven die telkens weer failliet gaan in de transportbranche: de malafide doorstarters. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onlangs gezegd in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Gesthuizen.
Ivo Opstelten (Minister Veiligheid & Justitie)De stichting gaat faillissementen in de transportsector nauwgezet volgen en in geval van vermoedens van malafide praktijken de curator en/of rechter-commissaris zal verzoeken geen doorstart te laten plaatsvinden. Er kan zelfs een intrekking van de vervoersgunning volgen.
Effect"Faillissementsfraude heeft een ontwrichtend effect op de samenleving. Het schaadt het vertrouwen in het handelsverkeer en kan verstrekkende gevolgen hebben voor schuldeisers. Daarom is een versterkte aanpak van faillissementsfraude één van de speerpunten van de aanpak van financieel-economische criminaliteit en wordt er geïnvesteerd in preventie, toezicht en handhaving", sprak Opstelten donderdag bij de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie.

Aandacht
Opstelten erkent in zijn antwoord dat er faillissementsfraude in de transportsector voorkomt. "Wij beschikken echter niet over actuele cijfers over fraude en misbruik bij faillissementen in de transportsector. Volgens de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) waren er in 2009 ongeveer 155 faillissementen op een totaal van circa 12.000 vergunninghouders in de transportsector. Het aandeel faillissementen daarbinnen waarin eventueel sprake was van wederrechtelijk handelen zal dus, afgezet tegen het totaal aantal vergunninghouders, relatief gezien beperkt zijn. Wij zijn van mening dat wel aandacht voor de problematiek dient te blijven bestaan, gelet op de schade voor betrokkenen en de imagoschade voor de gehele sector." Opstelten geeft in zijn antwoord toe dat het vaak om dezelfde ondernemers gaat. "Op basis van de informatie van de NIWO kan worden geconstateerd dat dat het geval is. Vanzelfsprekend delen wij de mening dat het zeer onwenselijk is dat malafide ondernemers via niet transparante constructies hun bedrijfsvoering moeilijk inzichtelijk en controleerbaar maken. De politie, de FIOD-ECD en het OM kunnen de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering inzetten om te proberen constructies met rechtspersonen te ontrafelen."
Weg vergunningWie niet betrouwbaar blijkt, kan zelfs zijn vervoersvergunning kwijtraken, zegt Opstelten. "De Wet Wegvervoer goederen en de Wet Bibob bieden voldoende juridische mogelijkheden om de vervoersvergunning in te trekken. Bovendien worden de mogelijkheden voor het toetsen van de betrouwbaarheid van een vervoersonderneming met EU-Verordening 1071/2009 uitgebreid. Als de NIWO twijfelt aan de betrouwbaarheid van een vervoersonderneming,eist zij een nieuwe integriteitsverklaring beroepsvervoer. Als de integriteitsverklaring niet wordt overgelegd, leidt dit tot intrekking van de vergunning. In geval de NIWO twijfelt aan de vakbekwaamheid en/of de reële vestiging van de onderneming, wordt een nader onderzoek - al dan niet ter plaatse - ingesteld. Hierbij kan worden gekeken naar de vraag of sprake is van een stromanconstructie."
Geen opmerkingen: