Maandagavond werd het rampanplan opnieuw afgekondigd nadat de muur van zandzakjes in het centrum het heeft begeven. Ruim vijftig woningen werden geëvacueerd. 
'De laatste uren steeg het peil van de Dender met drie tot vier centimeter per uur', zegt burgemeester Michel Casteur. 'Er wordt met verschillende pompen 12.000 liter per minuut gepompt om de keermuur overeind te houden en dat lijkt te helpen.'
Op vraag van de stad Ninove kwam het provinciaal coördinatiecomité bijeen in de brandweerkazerne, want Ninove kampte met een materiaaltekort. In de loop van maandagnacht werden vier zware pompen en zevenduizend zandzakjes uit Gent en Londerzeel en vanuit de Civiele Bescherming geleverd.
Preventieve evacuatie
'Maandagavond al werd gestart met de preventieve evacuatie van ruim vijftig woningen in de omgeving van de Parklaan in het centrum. Een muur van zandzakjes kan het stijgende water van de Dender niet meer tegenhouden. Als de situatie niet verbetert, dan dreigt een evacuatie van ruim driehonderd mensen.'
Volgens de provincie is de situatie echter hoopvol, omdat het peil van de Dender in Geraardsbergen zakt. Ninove ligt iets verders stroomafwaarts.
Een school op de Oude Kaai en de Parklaan, het zwembad, sporthal, academie, de wekelijkse markt en de buitenschoolse kinderopvang in Ninove worden dinsdag gesloten. De stad organiseert wel kinderopvang in het stadhuis dinsdag vanaf half zeven ’s ochtends.
Hoog water
In Londerzeel staat het waterpeil in Sneppelaar en Maldersesteenweg nog steeds hoog en wordt nu ook het gehucht Zavel met wateroverlast geconfronteerd. Het kanaal Brussel-Charleroi overstroomt niet meer maar de bewoners van een getroffen wijk in Beersel kunnen nog niet terug naar hun huizen. Her en der zijn nog wegen afgesloten.
In Sint-Pieters-Leeuw is het probleem met het kanaal Brussel-Charleroi, dat buiten zijn oevers begon te treden, opgelost. Elders in de gemeente is de toestand wel nog zorgwekkend, zo meldt burgemeester Lieve Vanlinthout. Het water van de Laekebeek in Ruisbroek stijgt, waardoor een aantal straten onder water dreigt te lopen. Het rampenplan is nog steeds van kracht.
In Halle is het centrum volledig watervrij en is het opruimen van de straten grotendeels voltooid. In het zuidwesten van de provincie is ook de situatie inGalmaarden en Herne zo goed als genormaliseerd.
In Aalst blijven nog twee bruggen over de Dender afgesloten. Bij één van de bruggen staat het ophaalmechanisme onder water.
Volg de situatie op de voet op www.overstromingsvoorspeller.be.